Den 23 mars grundstötte containerfartyget Ever Given i Suezkanalen. Fartyget spärrade hela kanalen och all trafik stoppades. Den totala kostnaden för världshandeln beräknades till cirka 80 miljarder kronor per dygn. Vilket kan det rättsliga efterspelet efter haveriet tänkas bli?

Tisdagen den 20 april kl. 15.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett webbinarium på temat om det rättsliga efterspelet efter Ever Given-haveriet. Under webbinariet kommer rättsliga aspekter på bärgningsoperationen samt rederiets ansvar för skador på kanalen att diskuteras Vidare kommer frågor om rederiets ansvar gentemot lastägarna samt andra rederier vars fartyg tvingades vänta eller ta omvägen runt Afrika på väg mot Europa att behandlas.

Webbinariet inleds med att professor Johan Schelin, Stockholms universitet, kortfattat sammanfattar vilka frågor som kan komma att uppstå i kölvattnet av haveriet. Därefter finns utrymme för en allmän diskussion under ledning av professor Johan Schelin om de rättsliga aspekterna på haveriet. Webbinariet avslutas cirka kl. 16.00.

Deltagande:

Webbinariet genomförs med hjälp av det digitala mötesverktyget Zoom. Kontakta Johan Schelin på mail johan.schelin@juridicum.su.se för att få tillgång till länken.

Varmt välkommen önskar Sjörättsinstitutet.
 

PS. Seminarierubriken anspelar på Galenskaparnas allitteration om Bagar-Bosse. Ett välkänt uttryck i denna är: ”Bänd bort Bentleyn!” DS.