Plats:
Seminariet hålls på webben via Zoom, logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713
 

Inledare:
Mattias Landgren, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd
Thomas Erhag, professor Göteborgs universitet

Kommentator:
Maria Lindh, näringspolitisk expert TransportföretagenDen15 juli antog EU efter långdragna förhandlingar mellan medlemsstaterna till sist det så kallade rörlighetspaketet. Det innehåller dels ett direktiv om hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas vid vägtransporter, dels två förordningar med regler bland annat om körtid- och vilotid respektive tillträde till marknaden för internationella vägtransporter, som ska motverka missbruk av möjligheten att köra cabotage.

Dagen efter kom EU-domstolens stora avdelning med ett avgörande som också har betydelse för konkurrensen i vägtransportbranschen genom att sätta stopp för ”regime shopping” när det gäller socialförsäkringstillhörighet. Domstolen slog fast att det nederländska bolag som chaufförerna faktiskt arbetade för ska anses som arbetsgivare och inte det cypriotiska brevlådeföretag där de formellt var anställda.

Vid seminariet presenterar Mattias Landgren de nya reglerna om utstationering och cabotage och Thomas Erhag analyserar EUD.s dom. Maria Lindh kommenterar de nya reglerna ur branschens perspektiv.

Välkommen!
Kerstin Ahlberg


Länkar:

Direktiv (EU) 2020/1057 om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012

Förordning (EU) 2020/1055 om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn

C-610/18 AFMB Ltd m.fl.mot Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank