Tanken med seminarieserien är att på knappt en timme ge inblick i och möjlighet till diskussion kring de aktuella frågor som behandlas. Seminarierna startar kl. 12.00. Deltagande sker via Zoom och det går utmärkt att äta medhavd lunch samtidigt. 

Tisdagen den 23 mars 2021: Bevistalan när barn under 15 år misstänks
för allvarliga brott
 med Amanda Lublin, doktorand i processrätt vid Juridiska
institutionen, Stockholms universitet.

För anmälan kontakta brc@juridicum.su.se

Join Zoom Meeting: (Meeting ID 67343168819)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67343168819

 

 

Kommande seminarier i serien

Tisdagen den 27 april 2021: Internationella surrogatarrangemang: kan man motverka kringgåenden av svensk lag utan att skada barnen? med Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.


Tisdagen den 4 maj 2021: Föräldrars rätt att vägleda och påverka sina barn - ett människorättsperspektiv med Hedvig Bernitz, docent i offentlig rätt och lektor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.