I början av december 2017 avslutades första fasen i utträdesförhandlingarna och parterna publicerade en gemensam rapport om vad som överenskommits. Även om framsteg gjorts är det tydligt att parterna inte är överens i viktiga frågor och andra aspekter har ännu inte diskuterats.
Erik Lagerlöf, som noga följer utvecklingen, analyserar det kritiska läget, behovet av övergångsregler m.m. Han publicerar en större artikel i ämnet i närmast kommande nummer av Europarättslig Tidskrift.

Talare: Dr Erik Lagerlöf, jurist vid Advokatfirman Vinge och adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm

Moderator: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet

I samband med seminariet serveras lättare förtäring.
Anmäl Dig genom att använda webbformuläret här: Anmälan till seminariet senast 20 mars 2018.

Välkomna!
Ulf Bernitz