Tanken med seminarieserien är att på knappt en timme ge inblick i och möjlighet till diskussion kring de aktuella frågor som behandlas. Seminarierna startar kl. 12.00. Deltagande sker via Zoom och det går utmärkt att äta medhavd lunch samtidigt. 

Tisdagen den 4 maj 2021: Föräldrars rätt att vägleda och påverka sina barn - ett människorättsperspektiv med Hedvig Bernitz, docent i offentlig rätt och lektor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

För anmälan kontakta brc@juridicum.su.se

Join Zoom Meeting: (Meeting ID 67343168819)
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67343168819