Det övergripande syftet med projektet är att utröna om, och i sådana fall vilka, sociala rättigheter kan göras gällande av tredjelandsmedborgare i Sverige.

I ljuset av detta syfte har fyra frågeställningar formulerats:
- Vilka sociala rättigheter har tredjelandsmedborgare i Sverige?
- Hur förhåller sig dessa sociala rättigheter till respektive konstitutionell rättsordning?
- Kan en parallellitet fastslås i ett unionsrättsligt avseende vad avser ekonomiskt respektive icke-ekonomiskt aktiva medborgare?
- Kan unionsrätten ”låsa in” vissa universella sociala grundvärden?

Projektet är i sin slutfas och diskussionen kommer att kretsa kring
projektets slutkapitel.

Vänligen anmäl dig här senast den 18 februari

VÄLKOMMEN!