Datum: 21 mars 2018
Tid: 13:00 – 18:30
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Anmälan: ingen anmälan krävs

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Program för Hållbarhetsforum

13:00-13:05 Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen

13:05-13:10 Moderator Johan Kuylenstierna presenterar eftermiddagens tema

13:10-13:45 Paneldiskussion - Hur sker framgångsrika samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället i dag? Hur kan vi skapa fler tillfällen för sådana framgångar?
Medverkande: Karolina Skog, miljöminister; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot; Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet Moderator: Johan Kuylenstierna

13:45 – 14:00 Paus

14:00 - 15:00 Framtidens kol – en möjlighet för Sverige
Vårt samhälle är oerhört beroende av kol. Vi använder det främst i form av råolja, som energibärare och komponent i material, inom jordbruket och i mediciner. Kolet kan även kopplas till flera pågående oroshärdar i världen med medföljande humanitära katastrofer - nu senast i Syrien och Irak, samt orsakar växthuseffekter där vi ser oroväckande klimatförändringar. Ytterligare en utmaning med kol är att den lätttillgängliga och billiga råoljan kommer att ta slut under detta sekel och det kommer att bli svårt att ersätta den.
Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker Moderator: Johan Kuylenstierna

15.00 – 15:30 Paus

15:30 – 16:30 Framtidens mat – vad ligger på tallriken år 2050?
Mat är centralt i allas våra liv, men idag är det roten till världens största hälsoutmaningar och det är en av de största orsakerna till global miljöförstöring. En av mänsklighetens största utmaningar är därför att ge en växande världsbefolkning tillräckligt med hälsosam, näringsrik, prisvärd och god mat, som dessutom kan produceras på ett hållbart sätt. Vi behöver därför tänka nytt när det gäller produktion och konsumtion av mat, och vi behöver förstå hur vi kan skapa en matkultur som främjar ett bättre samhälle. I detta seminarium diskuterar vi hur matsystemet har förändrats under de senaste generationerna, och hur det behöver förändras i framtiden. Vi undersöker vilken roll konsumenterna har, och hur svårt det är att gå från ord till handling när det gäller viljan att äta mer hållbart. Vi tittar närmre på mirakelbönan soja som är central både som fodergröda och i mer vegetariska alternativ, och som verkligen är en del av ett allt mer globaliserat matsystem. Vi diskuterar även betydelsen av att akademin, politiker och näringslivet får till stånd ännu närmre samarbeten. Slutligen träffar vi en kock som arbetar med att göra framtidens mat mer attraktiv, och samtidigt stärka samarbetet med de bönder som producerar maten.

Medverkande: Line Gordon, docent vid Stockholm Resilience Centre, Matilda Baraibar, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen; Maria Frostling-Henningsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen; Matti Leino, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (tbc); Paul Svensson, kock på Fotografiska museet och Brent Loken, science liasion officer EAT foundation.
Moderator: Fredrik Moberg, Albaeco/Stockholm Resilience Centre

16.30 – 16:40 Paus

16:40 – 17.15 Paneldebatt - Hur kan vi uppnå Agenda 2030 i en polariserad värld?
Medverkande: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet; Gia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot. Moderator: Johan Kuylenstierna

17:15 - 17:20 Rektor Astrid Söderbergh Widding – Stockholms universitet och Agenda 2030

17:20 - 18:30 Mingel, förfriskningar och musik

Välkommen!
 

Kontaktperson för Hållbarhetsforum: Professor Barbara Wohlfarth, barbara.wohlfarth@geo.su.se