Inledare: Docent Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet; universitetslektor Erik Sinander, Stockholms universitet; universitetslektor Erik Sjödin, Institutet för social forskning

 

  • EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har på senare tid kommit med flera avgöranden av principiellt intresse. Vid seminariet behandlas tre av dessa:
  • målet Ognevenko mot Ryssland, där Europadomstolen slår fast att det faktum att en strejk får ekonomiska konsekvenser inte kan motivera ett strejkförbud;
  • målet Sindicatul Familia Constanţa (C-147/17) där EU-domstolens stora avdelning klargör vilka förhållanden som kan göra en verksamhet så speciell att arbetstidsdirektivet inte är tillämpligt där;
  • målet Cepelnik (C-33/17) där EU-domstolen, likaså i stor avdelning, för första gången tar ställning till vad undantaget för arbetsrätten i tjänstedirektivet omfattar.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Länkar till avgörandena:

Ognevenko mot Rysssland

C-147/17

C-33/17

 

Välkommen!
Kerstin Ahlberg