Fika serveras från kl. 11:30

Vänligen anmäl dig här senast den 18 mars

Andreas Moberg presenterar sitt kapitel i den nyligen utkomna EU och nationalstatens återkomst, Europaperspektiv 2019.

I december 2017 aktiverade kommissionen det så kallade artikel 7-förfarandet gentemot Polen. I förlängningen skulle detta, i teorin, kunna innebära att Polens rösträtt i rådet inskränks. Men, risken för att denna sanktion skulle drabba Polen är närmast obefintlig. Detta seminarium förklarar hur detta kan komma sig. Med utgångspunkt i den EU-ram till skydd för rättsstaten, som kommissionen antog 2014, diskuteras hur den polska domstolsreformen kan anses utgöra ett åsidosättande av värdet ”rättsstaten” i artikel 2 EUF, och vilka verktyg EU:s institutioner har att tillgripa för att försvara detta värde.

Dr Andreas Moberg

arbetar som universitetslektor (docent) vid Juridiska institutionen på handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han undervisar och forskar i EU-rätt och har på senare år framför allt studerat EU-domstolen som politisk arena i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt knutet till CERGU (Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet). Han har nyligen undersökt hur EU:s institutioner förhållit sig till den reform av domstolsväsendet som den polska regeringen påbörjade 2015 (se Mobergs kapitel i den nyligen utkomna EU och nationalstatens återkomst, Europaperspektiv 2019).

Moderator: docent Jaan Paju, Stockholms universitet

VÄLKOMMEN!


Om du vill få information om kommande aktiviteter, eller om du vill ta bort ditt mejl från utskickslistan, vänligen kontakta asnate.maddalo@juridicum.su.se.