Gustaf Sjöberg, prefekt
E-post: prefekt@juridicum.su.se
Telefon:08-16 39 72

Prefekten har övergripande ansvar för institutionens förvaltning och är ordförande för Institutionsstyrelsen. I denna behandlas frågor som rör Juridicums operativa verksamhet.

 

Jane Reichel, ställföreträdande prefekt
E-post: jane.reichel@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 26 14

Ställföreträdande prefekt leder och ansvarar tillsammans med prefekten för verksamheten vid institutionen. Särskilt ansvar finns för studentkontakter, mastersutbildningar, Juridiska institutionens kurser i lärar- och rektorsprogrammen, annan uppdragsutbildning samt det internationella studentutbytet i juristprogrammet.

 

Ida Söderberg Tah, administrativ chef
E-post: ida.soderberg@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 26 15
Mobil: 073 - 348 47 23

Ansvarig för ekonomi- och personalfrågor samt personalansvarig för den tekniska-/administrativa personalen.

 

Viktoria Pettersson, administrativ studierektor för grundutbildningen
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 13 04

Den administrativa studierektorn leder och ansvarar för verksamheten på utbildningskansliet. Studierektorn svarar för diverse studentadministrativa ärenden.

 

Annelie Gunnerstad, pedagogisk studierektor för grundutbildningen
E-post: annelie.gunnerstad@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 22 35

Studierektorn har pedagogiskt ansvar för juristprogrammet, magisterprogrammen, lärarprogrammet, fristående kurser och övriga kurser.

 

Pernilla Leviner, Studierektor för forskarutbildningen
E-post:pernilla.leviner@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 32 89

Studierektorn för forskarutbildningen har det övergripande ansvaret för forskarutbildningens innehåll och administration.

 

Laura Carlson, Director of International Affairs
E-post:laura.carlson@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 25 49