Gustaf Sjöberg, prefekt
E-post: prefekt@juridicum.su.se
Telefon:08-16 39 72

Prefekten har övergripande ansvar för institutionens förvaltning och är ordförande för Institutionsstyrelsen. I denna behandlas frågor som rör Juridicums operativa verksamhet.


Jane Reichel, ställföreträdande prefekt
E-post: jane.reichel@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 26 14

Ställföreträdande prefekt leder och ansvarar tillsammans med prefekten för verksamheten vid institutionen. Särskilt ansvar finns för studentkontakter, mastersutbildningar, Juridiska institutionens kurser i lärar- och rektorsprogrammen, annan uppdragsutbildning samt det internationella studentutbytet i juristprogrammet.

 

Ida Söderberg Tah, administrativ chef
E-post: ida.soderberg@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 26 15
Mobil: 073 - 348 47 23

Ansvarig för ekonomi- och personalfrågor samt personalansvarig för den tekniska-/administrativa personalen.
 

Per Ahlin, pedagogisk studierektor för grundutbildningen
E-post: per.ahlin@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 17 87

Per har pedagogiskt ansvar för för juristprogrammet och kompletteringsutbildningen.
 

Annelie Gunnerstad, pedagogisk studierektor för grundutbildningen
E-post: annelie.gunnerstad@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 22 35

Annelie har pedagogiskt ansvar för magisterprogrammet, lärarutbildningen, fristående kurser samt övriga kurser.
 

Viktoria Pettersson, administrativ studierektor för grundutbildningen
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 13 04

Den administrativa studierektorn leder och ansvarar för verksamheten på utbildningskansliet. Studierektorn svarar för diverse studentadministrativa ärenden.
 

Jaan Paju, Studierektor för forskarutbildningen
E-post: jaan.paju@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 32 07

Studierektorn för forskarutbildningen har det övergripande ansvaret för forskarutbildningens innehåll och administration.
 

Sari Wrange, administrativ studierektor för forskarutbildningen
E-post: sari.wrange@juridicum.su.se
Telefon: 08 - 16 26 65
Den administrativa studierektorn svarar för forskarutbildningsdministrativa ärenden.
 

Laura Carlson, Director of International Affairs
E-post:laura.carlson@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 25 49
 

Sandra Fagerlund, Manager, Office of International Affairs
E-post: sandra.fagerlund@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 11 88