Studentutbytesverksamheten möjliggör för studenter antagna på juristprogrammet att förlägga delar av sina avancerade studier vid ett utländskt lärosäte och på så vis erhålla viktig internationell erfarenhet. Kontorets andra stora ansvarsområde är administrationen av de internationella masterprogrammen som varje år lockar både svenska och främst internationella studenter att studera ett år i Stockholm och fördjupa sina kunskaper inom något av de olika ämnesområdena europeisk rätt, immaterialrätt och skiljemannarätt. 

Avvikande mottagningstider :

-

 

Vi som arbetar på kontoret är:

Shirin Shams

Internationell koordinator. Administerar studentutbytesverksamheten samt de internationella masterprogrammen.
Rum: C 460
Tel: 08-16 41 08
E-post: master@juridicum.su.se 
Telefontider: Tisdag och torsdag mellan kl. 09.00-10.00.
Mottagningstider: Tisdag och torsdag mellan kl. 12.30-14.00.


Candice Roccasalva

Internationell koordinator. Administerar studentutbytesverksamheten samt de internationella masterprogrammen.
Rum: C 465
Tel: 08-163034
E-post: exchange@juridicum.su.se
Telefontider: Tisdag och torsdag mellan kl. 09.00-10.00.
Mottagningstider: Tisdag och torsdag mellan kl. 12.30-14.00.

 

Sandra Fagerlund

Manager. Övergripande ansvar för Internationella Kansliets verksamhetsområden såsom studentutbytesverksamheten, masterprogrammens administration och andra identifierade internationaliseringsprojekt för institutionens räkning. 

Rum: C 457
Tel: 08-16 11 88
E-post: international@juridicum.su.se