Studentutbytesverksamheten möjliggör för studenter antagna på juristprogrammet att förlägga delar av sina avancerade studier vid ett utländskt lärosäte och på så vis erhålla viktig internationell erfarenhet. Kontorets andra stora ansvarsområde är administrationen av de internationella masterprogrammen som varje år lockar både svenska och främst internationella studenter att studera ett år i Stockholm och fördjupa sina kunskaper inom något av de olika ämnesområdena europeisk rätt, immaterialrätt och skiljemannarätt.

Avvikande mottagningstider : ingen telefontid 15/4 kl.12.30-14.00.

 

Due to the situation with Covid-19 and in accordance with the Department's policy in the matter, the Office of International Affairs has cancelled all reception hours for the time being but replaced them with extended telephone hours. The following will be enforced from Monday 16 March until further notice:

Telephone hours

Tuesdays 9.00-10.00 + 12.30-14.00

Thursday 9.00-10.00 + 12.30-14.00

Students are also encouraged to mail OIA as usual regarding all matters.

 

Vi som arbetar på kontoret är:

 

Candice Roccasalva

Internationell koordinator. Administerar studentutbytesverksamheten samt de internationella masterprogrammen.

Rum:C 465
Tel:08-163034
E-post:exchange@juridicum.su.se och master@juridicum.su.se
Telefontider: Tisdag och torsdag mellan kl. 09.00-10.00 & 12.30-14.00.
 

Malin Gustafsson

Internationell koordinator. Administerar studentutbytesverksamheten samt de internationella masterprogrammen.

Rum:C 465
Tel:08-164108
E-post:exchange@juridicum.su.se och master@juridicum.su.se
Telefontider: Tisdag och torsdag mellan kl. 09.00-10.00 & 12.30-14.00.
 

Sandra Fagerlund

Kanslichef. Övergripande ansvar för Internationella Kansliets verksamhetsområden såsom studentutbytesverksamheten, masterprogrammens administration och andra identifierade internationaliseringsprojekt för institutionens räkning. 

Rum: C 460
Tel: 08-16 11 88
E-post: international@juridicum.su.se