Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt registrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.

Johanna Hale
Rum:
C-huset, plan 4, Rum C 478
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-10.00. Tfn: 08-16 32 18.
Expeditionstid: måndag - torsdag kl. 11.00-12.00.

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Ansvarig för Utbildningskansliet. Huvudansvar för studievägledning och antagning till specialkurser på juristprogrammet, resursstudenter, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av svenska betyg som fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tel: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström 
Tillgodoräknande av svenska betyg inom juristprogrammet, m.m. 
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstid: tors kl. 12.30-14
   

Studievägledare

Svarar för studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Huvudansvar för antagning till juristprogrammet och obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll. Dispenser, mm.
Rum: C 451
Tel: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14.00

 

Promi Hoque
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Huvudansvar för antagning till fristående kurser och kursplaner. Dispens för examensarbete. Dispenser, m.m. Ansvarig för publicering av platsannonser.
Rum: C 448
Tel: 08- 16 36 78
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-10.00 
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14.00

 

Charlotta Lindström 
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Tillgodoräknanden av svenska betyg inom juristprogrammet. Huvudansvar för antagning till fil kand programmet i rättsvetenskap. Dispenser m.m.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: tors kl. 12.30-14