OBS! Tiderna kan komma att ändras. Se alltid separat information om aktuella ändringar under rubriken "Aktuella ändringar av telefon- och mottagningstider".

 

Ändrade öppettider pga. coronapandemin

Samtliga mottagningstider är inställda tills vidare och istället utökas telefontiderna. Var god se aktuella telefontider nedan.


Studentexpeditionen 

Studentexpeditionen är för närvarande obemannad, men det går bra att skicka e-post till nedanstående mailadress som besvaras av en studievägledare.

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt omregistrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.

Rum: C-huset, plan 4, Rum C 478
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Telefontid: -
Expeditionstid: -

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Chef för Utbildningskansliet. Huvudansvar för resursstudenter och antagning till specialkurserna inom juristprogrammet, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tfn: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-11.00 samt kl. 12.30-14
Mottagningstider: -

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström 
Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte, m.m. V.g. läs mer om tillgodoräknanden här.
Rum: C 445
Tfn: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tors kl. 09.00-11.00 samt kl. 12.30-14
Mottagningstid: -
   

Studievägledningen

Samtliga studievägledare kan svara på allmänna frågor som rör studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till juristprogrammet och de obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll.
Rum: C 451
Tfn: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-11.00 samt kl. 12.30-14
Mottagningstider: -

 

Promi Hoque
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till fristående kurser. Kursplaner. Dispens för examensarbete. Ansvarig för publicering av platsannonser. 
Rum: C 448
Tfn: 08-16 36 78
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-11.00 samt kl. 12.30-14
Mottagningstider: -

 

Charlotta Lindström 
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte. Antagning till filosofie kandidat programmet i rättsvetenskap. 
Rum: C 445
Tfn: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tors kl. 09.00-11.00 samt kl. 12.30-14
Mottagningstider: -