Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt registrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.


Rum: C-huset, plan 4, Rum C 478

E-post: Studentexpeditionen@juridicum.su.se 

Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-10.00. Tfn: 08-16 32 18.

Expeditionstid: måndag, onsdag och torsdag kl 11.00-12.00..

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Ansvarig för Utbildningskansliet. Huvudansvar för studievägledning och antagning till specialkurser på juristprogrammet, resursstudenter, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av svenska betyg som fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tel: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tors kl. 09.00-10.00 
Mottagningstider: mån och tors kl. 12.30-14.00  

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström
Tillgodoräknande av svenska betyg inom juristprogrammet, m.m.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstid: tis kl. 12.30-14.00
   

Studievägledare

Svarar för studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Huvudansvar för antagning till juristprogrammet och obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll. Dispenser, mm.
Rum: C 451
Tel: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14.00

 

Andreas Albertsson
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Huvudansvar för antagning till specialkurser. Dispenser, mm.
Rum: C 457
Tel: 08-16 36 78
E-post: andreas.albertsson@juridicum.su.se
Telefontider: ons och tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: ons och tors kl. 12.30-14.00

 

Anna Ekström
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Huvudansvar för antagning till fristående kurser och kursplaner. Dispenser, m.m. Ansvarig för publicering av platsannonser.
Rum: C 448
Tel: 08-16 33 15
E-post: anna.ekstrom@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14.00

 

Charlotta Lindström
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Huvudansvar för antagning till fil kand programmet i rättsvetenskap. Tillgodoräknanden av svenska betyg inom juristprogrammet. Dispenser m.m.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: tis kl. 12.30-14.00