Öppettider sommaren 2019

Studievägledningen har sommarstängt fr.o.m. onsdag den 19 juni och öppnar igen med ordinarie telefon- och mottagningstider måndag den 2 september.

Från och med v.26 har vi jouröppet på torsdagar (förutom 11/7 och 18/7).

Telefontid: kl. 09.00-10.00, via växeln 08-16 20 00

Mottagningstid: kl. 10.00-11.00

Studentexpeditionen har öppet under v.26 och håller sedan stängt.

Kontakta Antagningsenheten om du har frågor om antagningen till juristprogrammet eller fristående kurser, tfn: 08-16 49 22.

Trevlig sommar!

Registrering HT 2019

Under registreringsveckan v.35, har utbildningskansliet följande öppettider:

Måndag 26/8 - Torsdag 29/8:

Kl. 10.00-11.30 & kl. 12.30-15.00 (lunchstängt kl. 11.30-12.30)

Fredag 30/9:

Kl. 10.00-12.00

Observera att ordinarie mottagningstder är inställda under denna vecka.


Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt registrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.

Studentexpeditionen är tillsvidare stängd.
Rum:
C-huset, plan 4, Rum C 478
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-10.00. Tfn: 08-16 32 18.
Expeditionstid: måndag - torsdag kl. 11.00-12.00.

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Ansvarig för Utbildningskansliet. Huvudansvar för studievägledning och antagning till specialkurser på juristprogrammet, resursstudenter, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av svenska betyg som fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tel: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström 
Tillgodoräknande av svenska betyg inom juristprogrammet, m.m. V.g. läs mer om tillgodoräknanden här. För handläggning av tillgodoräknandeansökan innan sommaren 2019 maila en komplett ansökan senast 4/6.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstid: tors kl. 12.30-14
   

Studievägledare

Svarar för studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum.
Huvudansvar för antagning till juristprogrammet och obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll. Dispenser, mm.
Rum: C 451
Tel: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14.00


Buster Sanderson
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Huvudansvar för antagning till specialkurserna. Dispenser, mm.
Rum: C 457
Tel: 08-16 33 15
E-postbuster.sanderson@juridicum.su.se
Telefontider: ons och tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: ons och tors kl. 12.30-14.00

 

Promi Hoque
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Huvudansvar för antagning till fristående kurser och kursplaner. Dispens för examensarbete. Dispenser, m.m. Ansvarig för publicering av platsannonser.
Rum: C 448
Tel: 08-16 36 78
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-10.00 
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14.00

 

Charlotta Lindström 
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Tillgodoräknanden av svenska betyg inom juristprogrammet. Huvudansvar för antagning till fil kand programmet i rättsvetenskap. Dispenser m.m.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: tors kl. 12.30-14