Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt omregistrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.

Matilda Lundberg
Rum:
C-huset, plan 4, Rum C 478
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-10.00. Tfn: 08-16 32 18.
Expeditionstid: måndag - torsdag kl. 11.00-12.00.

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Chef för Utbildningskansliet. Huvudansvar för resursstudenter, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tfn: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström 
Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte, m.m. V.g. läs mer om tillgodoräknanden här.
Rum: C 445
Tfn: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstid: tors kl. 12.30-14
   

Studievägledningen

Samtliga studievägledare kan svara på allmänna frågor som rör studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till juristprogrammet och de obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll.
Rum: C 451
Tfn: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14.00


Buster Sanderson
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till specialkurserna inom juristprogrammet. 
Rum: C 457
Tfn: 08-16 33 15
E-postbuster.sanderson@juridicum.su.se
Telefontider: ons och tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: ons och tors kl. 12.30-14.00

 

Promi Hoque
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till fristående kurser. Kursplaner. Dispens för examensarbete. Ansvarig för publicering av platsannonser. 
Rum: C 448
Tfn: 08-16 36 78
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-10.00 
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14.00

 

Charlotta Lindström 
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte. Antagning till filosofie kandidat programmet i rättsvetenskap. 
Rum: C 445
Tfn: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: tors kl. 12.30-14