Studentexpeditionen är tillsvidare stängd.

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag samt registrering av obligatoriska kurser, mm.

Kursinformation som scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du antingen på vår hemsida under rubriken ''Våra utbildningar'' eller genom att du kontaktar respektive kursamanuens/kurssekreterare.

 

Rum: C-huset, plan 4, Rum C 478
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se
Telefontid: måndag - torsdag kl. 09.00-10.00. Tfn: 08-16 32 18.
Expeditionstid: måndag - torsdag kl. 11.00-12.00.

 

 

Studierektor

Viktoria Pettersson
Administrativ studierektor för grundutbildningen. Ansvarig för Utbildningskansliet. Huvudansvar för resursstudenter, m.m. Studievägledning för examensarbete. Tillgodoräknande av fristående kurs, inom PAO- eller lärarprogrammet.
Rum: C 454
Tel: 08-16 13 04
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14

 

Biträdande studierektor

Charlotta Lindström 
Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte, m.m. V.g. läs mer om tillgodoräknanden här.
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontid: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstid: tors kl. 12.30-14
   

Studievägledningen

Samtliga studievägledare kan svara på allmänna frågor som rör studierådgivning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser, specialkurser m.m.
  
Jenny Nyman-Hök
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till juristprogrammet och de obligatoriska kurserna. Studieavbrott och studieuppehåll.
Rum: C 451
Tel: 08-16 20 84
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14.00


Buster Sanderson
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till specialkurserna inom juristprogrammet. 
Rum: C 457
Tel: 08-16 33 15
E-postbuster.sanderson@juridicum.su.se
Telefontider: ons och tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: ons och tors kl. 12.30-14.00

 

Promi Hoque
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Antagning till fristående kurser. Kursplaner. Dispens för examensarbete. Ansvarig för publicering av platsannonser. 
Rum: C 448
Tel: 08-16 36 78
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl. 09.00-10.00 
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14.00

 

Charlotta Lindström 
Allmän studievägledning för samtliga grundutbildningar på Juridicum. Dispenser, mm.
Huvudansvar: Tillgodoräknande av kurser inom juristprogrammet lästa vid svenskt lärosäte. Antagning till filosofie kandidat programmet i rättsvetenskap. 
Rum: C 445
Tel: 08-16 34 31
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
Telefontider: tors kl. 09.00-10.00
Mottagningstider: tors kl. 12.30-14