Anställningen ingår som ett led i satsningen The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program -Humanities and Society.

Se utlysningen på Stockholms universitets hemsida