Utlysningen finns på universitetets centrala webbplats.