Mitt intresse för diskriminerings- och mångfaldsfrågor väcktes när min familj flyttade till Louisiana, USA när jag var barn. Behovet att bättre förstå varför diskriminering sker och hur man kan kämpa mot den har gått som en röd tråd genom min universitetsutbildning liksom nu i min forskning.

Jag är glad över att vara en del i det arbete som pågår vid både Juridiska fakulteten och institutionen och och hoppas kunna bidra till att Juridicum blir en plats där alla kan känna sig välkomna.

Som jämställdhets- och jämlikhetssamordnare vid både Juridiska fakulteten och institutionen fokuserar jag på att hålla våra jämställdhets- och likabehandlingsplaner uppdaterade, ge förslag till åtgärder som kan vidtas för att uppmuntra jämställdhet och likabehandling samt fungera som kontaktperson för dem som vill diskutera sådana frågor.

Laura Carlson, jämställdhets- och jämlikhetssamordnare 2012-2015

 

” Var börjar universella mänskliga rättigheter? På små platser, i närheten av hemmet – så nära och så små att de inte går att se på en världskarta. Ändå är de varje enskild individs värld: grannskapet han bor i, skolan eller det college han går på, fabriken, jordbruket eller kontoret där han arbetar. Det är på sådana platser som alla män, kvinnor, och barn eftersträvar likhet inför lagen, samma möjligheter och rättigheter samt rätten till sitt människovärde. Om inte dessa rättigheter betyder någonting där så betyder de knappast någoting någonstans. Utan engagerade medborgare som upprätthåller dessa rättigheter i sin omedelbara närhet så kommer vi att söka förgäves efter framsteg i den stora världen.”

(Ur ”In Our Hands”, Eleanor Roosevelts tal  från 1958 med anledning av tioårsjubileet av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.)