Krönikan finns på sista sidan av Universitetsnytt 2 2016.