• Ställa upp som god man
  • Ställa upp som kontaktperson
  • Erbjuda familjehem.
  • Hyra ut fastighet till kommunen
  • Jobba för Refugees Welcome Sweden
  • Jobba för Skyddsvärnet