Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Ny bok om AI och grundläggande rättigheter 2020-02-20 Hur spelar egentligen Artificiell intelligens (AI) in på samhället, juridiken och innebörden av att vara människa och medborgare?
 • Tjänsteutlysning: Amanuens, forskningsadministration 2020-02-20 Juridiska institutionen söker en amanuens för forskningsadministration. Ref.nr SU FV-0731-20. Sista ansökningsdag: 2020-03-08
 • Tjänsteutlysning: Amanuens (2) 2020-02-17 Juridiska institutionen söker två amanuenser. Ref.nr SU FV-0416-20. Sista ansökningsdag: 2020-03-09.
 • Pernilla Leviner befordrad till professor 2020-02-03 Den 1 februari befordrades Pernilla Leviner till professor i offentlig rätt. Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum och har ägnat större delen av sin forskargärning åt frågor som rör den rättsliga relationen mellan stat, familj och individen, inte minst barns rättigheter och samhällets ansvar att skapa goda livsvillkor för barn och unga. - Genom att studera rättssystemet ur ett barnrättsligt perspektiv får man syn på saker som annars skulle gå en förbi, säger hon.
 • Ackordcentralens stipendium till Matilda Lindblom 2020-01-30 Matilda Lindblom, juriststudent vid Stockholms universitet, får Ackordscentralens stipendium 2019 för sin uppsats "Överlåtelse av enkla fordringar i samband med värdepapperisering. Särskilt om kravet på rådighetsavskärande vid överlåtelse av lös egendom". Matilda Lindbloms handledare var universitetslektor Johan Sandstedt.
 • Ny avhandling analyserar konflikten mellan EU-rätten och nationella konstitutioner 2020-01-29 I en ny avhandling från Stockholms universitet analyseras hur nationella rättsordningar hanterar konflikten mellan den överstatliga EU- och EES-rätten och de konstitutionella gränserna för att tillämpa överstatliga rättsregler i nationell rätt. Slutsatsen i avhandlingen är att tillämpningen av överstatlig rätt har försvagat de konstitutionella begränsningarna av den offentliga maktutövningen i nationell rätt samtidigt som nationella domstolar söker upprätthålla en miniminivå av skydd för nationella konstitutionella regler i tillämpningen av överstatlig rätt.
 • Torsten och Ragnar Söderbergs professur tilldelas Peter Wahlgren 2020-01-28 Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019-2023. Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).
 • Uppstart av tvärdisciplinärt samverkansprojekt om bostadsforskning 2020-01-28 Områdesnämnden för humanvetenskap har beviljat medel om 100 000 kronor för ett samverkansinitiativ som syftar till att främja fakultets- och lärosätesöverskridande forskning om bostads och boendeforskning. Samverkansinitiativet startar upp seminarieverksamhet under våren. Intresserade forskare är varmt välkomna att kontakta samverkansinitiativets huvudansvariga, Elisabeth Ahlinder.
 • Tjänsteutlysning: Doktorand i rättsvetenskap (4) 2020-01-24 Juridiska institutionen utlyser fyra doktorandanställningar, varav en med inriktning mot processrätt. Ref.nr SU FV-4511-19. Sista ansökningsdag: 2020-03-01.
 • Nordiskt nyhetsbrev EU & arbetsrätt ute nu 2019-12-18
 • Christine-Jane Selenhag och Jennifer Vestin får Konkurrensverkets uppsatspris 2019-12-03 Christine-Jane Selenhag och Jennifer Vestin vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet har erhållit första respektive tredje pris i 2019 års upplaga av Konkurrensverkets uppsatstävling för sina examensuppsatser på temat konkurrens och upphandling.
 • Ny avhandling: Skatteprocessen har behov av en mer reglerad bevisrätt 2019-11-25 Av rättssäkerhetsskäl kan det finnas behov av att låta bevisrätten regleras när den tillämpas i skatteprocessen, i första hand genom praxisbildning. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • EU-ministern på besök 2019-10-28 Studenterna på grundkursen i Europarätt fick fredagen den 25 oktober möjlighet att träffa EU-minister Hans Dahlgren.
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.