Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Helene Andersson får miljonbelopp för projekt om marknadsmissbruk 2019-07-24 Helene Andersson, postdoktor, har av Nasdaq Nordic Foundation Grant tilldelats forskningsmedel om 1 390 000 kronor för ett ettårigt forskningsprojekt om EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
 • Ny litteratur 2019-07-15 Ny litteratur av forskare vid Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Tåget – ett populärt transportmedel med många utmaningar 2019-07-08 Allt fler semesterfirare väljer tåget istället för flyget, av klimatskäl men också för att uppleva äventyret. Men järnvägen utvecklades under en helt annan tid med helt andra behov och krav än vi har i dagens samhälle. Det menar Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt samt regeringens förhandlare i tillskapandet av en ny tågpassagerarförordning i EU.
 • Juridisk Tidskrift ute nu 2019-07-01 Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 4 ute nu.
 • Ny litteratur 2019-07-01 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Guld och silver till Stockholmslag i Nordiska rättegångstävlingen 2019-06-25 Finalen i 2019 års omgång av den Nordiska rättegångstävlingen om de om de mänskliga rättigheterna avgjordes i Reykjavik 7-9 juni. Första och andra plats gick till två lag från Stockholms universitet.
 • Barnen till IS-anhängarna hamnar mellan stolarna 2019-06-25 Sverige har formellt sett inte något strikt juridiskt ansvar för de medföljande barn till IS-anhängare som sitter fängslade i Syrien och Irak, men det finns starka moraliska skäl att ingripa till stöd och skydd för dessa barn om det är praktiskt möjligt. Den syriska regeringen varken kan eller vill ingripa och det är en juridisk tvistefråga vilket ansvar de milisgrupper har som kontrollerar områdena där barnen befinner sig. Det menar Pernilla Leviner och Pål Wrange, forskare i juridik vid Stockholms universitet
 • Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas 2019-06-24 Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.Ämnet för uppsatsen är ”Beaktande av värdeminskningar i samband med utflyttningsbeskattning – en analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis”.
 • Ny avhandling: Nästan alla avtalstvister avgörs med objektiv tolkning 2019-06-18 En avtalstvist kan uppstå då parterna är oeniga om avtalets innebörd, den måste då fastställas av en oberoende part. Ett avtals innebörd fastställs i den absoluta majoriteten av alla avgöranden i Högsta domstolen utifrån hur en föreställd idealtyp skulle tolka den. Endast i ett fåtal fall utgår Högsta domstolen från parternas faktiska tolkning av avtalet och i ännu färre fall avgörs innebörden till avtalsförfattarens nackdel då denne kan hållas ansvarig för att avtalet är otydligt. Det framkommer i en avhandling från Stockholms universitet.
 • Jérôme Monsenego – nybefordrad professor i skatterätt 2019-06-11 Den 15 maj beslutade rektor att befordra Jérôme Monsenego till professor i skatterätt med inriktning mot internationell beskattning. Hans akademiska karriär inleddes med en inspirerande muntlig tenta och är en blandväv av fransk och svensk universitetskultur – en lyckosam förening som han tycker har varit berikande.
 • Utlysning av medel för projektansökningar på temat barn, migration, integration. 2019-06-10 Utlysning av medel för projektansökningar till externa finansiärer och en pilotstudie på temat barn, migration, integration. Satsningen Barn, migration, integration (BMI) inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet utlyser medel för fördjupade samarbeten och forskning med fokus på nyckelorden barn, migration och integration samt för en pilotstudie för en junior forskare. Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.
 • Mark Klamberg - nybefordrad professor och fotbollsfarsa 2019-05-28 Den 15 maj beslutade rektor att befordra Mark Klamberg till professor i folkrätt. Som tonåring tog han starkt intryck av kalla krigets slut och Europas återförening, en omvälvande epok som kom att påverka hans akademiska karriär
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.