Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Ny fond ska stödja diskriminerade 2018-07-10 – En lag som inte testas blir tandlös signalpolitik utan påföljder. Det säger Paul Lappalainen, doktorand i diskrimineringsrätt, och en av initiativtagarna till Talerättsfonden mot diskriminering, vars verksamhet syftar till att förbättra rättspraxis i avsikt att stärka genomslaget för diskrimineringslagstiftningen i Sverige.
 • Uppsatsstudenter får hjälp av bok 2018-07-10 Juriststudenterna som står inför att skriva sin examensuppsats är ofta osäkra på vad som förväntas av dem. För att råda bot på osäkerheten har två av Juridicums lärare skrivit en bok med syftet att underlätta för studenterna att förstå de krav som ställs på en uppsats i rättsvetenskap. Utgångspunkten är allmänna vetenskapliga krav, men boken är till stor del uppbyggd kring handfasta tips om hur man skriver en uppsats i rättsvetenskap.
 • Barnrättscentrum har startat forskningsblogg 2018-07-10 I slutet av mars startade Barnrättscentrum Barnrättsbloggen. Bloggen riktar sig till en intresserad allmänhet som vanligtvis inte läser juridiska tidskrifter.
 • Annika Lagerqvist Veloz Roca in memoriam 2018-07-09
 • Tjänsteutlysning: Postdoktorer i rättsvetenskap (2) 2018-07-05 Juridiska institutionen utlyser två tjänster som postdoktor. Ref.nr SU FV-1994-18.. Sista ansökningsdag: 2018-08-25.
 • Fråga vad du vill om Brexit! 2018-07-02
 • Anna Serner en av årets sommarpratare 2018-06-19 En av årets sommarpratare i Sveriges Radio P1 är Anna Serner, VD för Svenska filminstitutet och alumn från Juridicum vid Stockholms universitet.
 • Madeleine Leijonhufvud in memoriam 2018-06-12
 • Forskningsdatautredningen föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser 2018-06-07 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger långtgående möjligheter att behandla personuppgifter för forskningsändamål under förutsättning att den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Forskningsdatautredningens särskilda utredare, professor Cecilia Magnusson SJöberg, överlämnade den 5 juni förslag på en kompletterande lagstiftning som möjliggör behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 • Alexander Hardenberger tilldelas SCCL-priset 2017 2018-05-21 SCCL-priset för 2017 har tilldelats Alexander Hardenberger för sin examensuppsats vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Handledare har varit professor Peter Westberg.
 • Ny prenumeration på Insolvensrättslig Tidskrift 2018-05-17
 • Ny avhandling: Världsbanken och IMF underminerar arbetsrätten 2018-05-17 Det nyliberala tänkande och instrumentalistiska perspektiv som präglar Världsbanken och Internationella valutafonden tenderar att underminera internationella arbetsrättsliga normer om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar medan den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, med sitt fokus på mänskliga rättigheter, tenderar att främja dessa rättigheter. Det hävdas i en ny avhandling i arbetsrätt från Stockholms universitet.
 • Gymnasister från Göteborg vann årets SM i juridik 2018-05-08 För det sjuttonde året i rad hölls den 25-26 april SM i Juridik för gymnasister i rättegångssalen på Juridiska institutionen. Årets vinnare blev Göteborgs högre samskola .
 • Johan Schelin – nybliven professor i sjö- och transporträtt 2018-05-08 Från och med den 1 april är Johan Schelin befordrad professor i sjö- och transporträtt, ett ämne som han beskriver som en sorts kristallkula för rättsutvecklingen. - Många av de lösningar som sedan länge har diskuteras inom Sjö- och transporträtt tar senare steget upp på land, säger Johan Schelin.
 • Jane Reichel - nyanställd professor i förvaltningsrätt 2018-05-08 Globaliseringen och digitaliseringen innebär stora utmaningar för tjänstemännen inom den offentliga förvaltningen. En god offentlig informationshantering är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samtal. Det menar Jane Reichel, nyanställd professor i förvaltningsrättt och tillträdande ställföreträdande prefekt på Juridiska institutionen, vid Stockholms universitet.
 • Problem med Personalkatalogen 2018-02-09
 • Nyhetsbrevet Juridicum ute nu 2017-11-09 Nu kan du läsa nr 3 2017 av Nyhetsbrevet Juridicum. Studenter kan hämta det i fack på plan 3, 4 (utanför Studentexpeditionen),7, 8 och 9
 • Ny publikation: The Wired World of University Teaching – Legal Challenges 2017-10-26 Författare: Laura Carlson, Cecilia Magnusson Sjöberg och Frantzeska Papadopoulou. Boken ges ut under hösten 2017 av Ex Tuto.
 • Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film! 2017-10-02 On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Nya doktorander antagna till hösten och våren 2017-09-05 Fem nya doktorander hälsas välkomna inom ämnena civilrätt, migrationsrätt, immaterialrätt, offentlig rätt och rättsinformatik.
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.