Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Våra barn och andras ungar – ett samtal om barn som flytt 2019-10-14 Integrationen av nyanlända, inte minst barn, är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Men hur har det gått för de barn som kommit ensamma till Sverige? Och hur klarar Sverige av att leva upp till kraven i FN:s barnkonvention? Live-inspelning från Stadsbiblioteket. Medverkande: Pernilla Leviner, Eskil Wadensjö, Anna Lund och Gabriella Ahlström.
 • Ny avhandling: Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning 2019-10-07 I många migrationsärenden som rör barn görs en intresseavvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till familjeliv och privatliv samt intresset av reglerad invandring.
 • Torsten och Ragnar Söderbergs professur tilldelas Peter Wahlgren 2019-10-07 Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019-2023. Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).
 • Ny litteratur 2019-10-04 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Tjänsteutlysning: Amanuens till Stockholm Centre for Commercial Law 2019-10-02 Juridiska institutionen söker en amanuens till Stockholm Centre for Commercial Law. Sista ansökningsdag: 2019-11-01.Ref.nr SU FV-3047-19
 • Ny litteratur 2019-09-30 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare eller medförfattare.
 • Tjänsteutlysning: kursadministratör (tidsbegränsad anställning) 2019-09-30 Juridiska institutionen söker en kursadministratör (tidsbegränsad anställning). Ref.nr SU FV-3265-19. Sista ansökningsdag: 2019-10-21.
 • Tjänsteutlysning: Universitetslektor/adjunkt i processrätt (tidsbegränsad anställning) 2019-09-30 Juridiska institutionen söker en universitetslektor/adjunkt i processrätt (tidsbegränsad anställning) Ref.nr SU FV-2918-19. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.
 • Omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd 2019-09-26 Av folkrätten följer att flyktingar och migranter som räddas till sjöss inte får återsändas till platser där de riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan allvarlig fara samt att stater har skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter även när de agerar utanför sina egna territorier. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.
 • Juridicums verksamhetsberättelse 2018 2019-09-25 Nu finns Juridicums verksamhetsberättelse för 2018 att läsa. Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat en redogörelse av Juridicums forskning och forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samverkan med omgivande samhälle samt forskarnas publikationer utgivna under 2018.
 • Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt ute nu 2019-09-18 Nordiska nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt nr 2 2019 är ute nu.
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.