Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Tjänsteutlysning: Ekonom 2019-01-21 Juridiska institutionen söker en ekonom.(Sista ansökningsdag: 2018-12-18.) Förlängd ansökningstid t.o.m. 2019-01-31. Ref.nr SU FV-4111-18
 • Tjänsteutlysning: Adjunkt i straffrätt (tidsbegränsad anställning) 2019-01-21 Juridiska institutionen söker en adjunkt i straffrätt. Sista ansökningsdag: 2019-01-31. Ref.nr SU FV-0205-19
 • Nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt ute nu 2019-01-16 Nu finns ett nytt nummer av EU & arbetsrätt
 • Ny litteratur 2019-01-16 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • Claes Sandgren skrev lärobok i form av samhällssatirisk deckare 2019-01-15 Läroböckerna i juridik har alltid varit väldigt traditionella tycker Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt. Som ett nytt pedagogiskt grepp har han skrivit en deckare full av juridiska klurigheter om allt från straff- och processrätt till Lagen om offentlig upphandling. Boken riktar sig till såväl studenter som praktiker. - Stoffet är inte tillrättalagt. Det kommer an på läsaren att hitta de rättsliga problem som gömmer sig i berättelsen. Jag vill visa att juridik egentligen är riktigt roligt, säger Claes Sandgren.
 • Barns hälsa i vårdnadstvister – nya perspektiv? 2019-01-15 I november 2018 anordnades en tvådagars konferens på Lunds universitet om barns hälsa i vårdnadstvister. Arrangemanget var ett samarbete mellan Health Law vid Juridiska fakulteten i Lund och Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten i Stockholm. Vid konferensen samlades forskare från Norden, Storbritannien och USA. Syftet med konferensen var att diskutera alternativa sätt att hantera vårdnadstvister och att hämta inspiration och idéer utanför Sverige.
 • Juristprogrammet har högst antal sökande till vårterminen 2019 2019-01-10 Efter urval 2 till vårterminen 2019 har 18 525 personer antagits till utbildningar vid Stockholms universitet. Siffran kommer att stiga när sena anmälningar behandlas i början av januari.
 • Ny litteratur 2019-01-08 Ny litteratur med forskare från Juridicum som författare och/eller medförfattare.
 • EU-domstolen: Britterna kan dra tillbaka Brexit 2018-12-18 I en serie intervjuer med EU-experter utforskar Claes Granmar, docent och universitetslektor i europeisk integrationsrätt samt gästforskare vid Oxford University, konsekvenserna av Brexit – Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. I del 2 intervjuar han ånyo professor Peter Oliver, denna gång om innebörden och konsekvenserna av EU-domstolens förhandsavgörande som gör det möjligt för Storbritannien att dra tillbaka Brexit.
 • Kavot Zillén intervjuas i Universitetsnytt. 2018-12-11 Kavot Zillén, universitetslektor och postdoktor i offentlig rätt med inriktning mot medicinsk rätt, intervjuas i universitetets personaltidning Universitetsnytt. - Jag tror att många som inte själva har varit med om det inte riktigt förstår att barn till föräldrar som flytt kan ärva den stress och ångest som föräldrarna har känt, säger Kavot Zillén som flydde från Kurdistan bara några månader gammal.
 • Svenskt Näringslivs uppsatspris till Amanda Östlund Tjernström 2018-12-10 Amanda Östlund Tjernström har erhållit Svenskt Näringslivs nyinstiftade pris för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
 • Justitierådet i Svenska Akademien 2018-12-07 Svenska Akademien har fått en jurist på stol nummer 1. Den nye ledamoten heter Eric M. Runesson och är justitieråd i Högsta domstolen samt alumn från Stockholms universitet. – Vi jurister strävar inte efter skönhet i språket utan klarhet. Eller möjligen den skönhet som finns i klarheten, säger Eric M. Runesson.
 • Stor bredd på juristernas arbetsmarknadsdag 2018-12-05 Den 11 oktober hölls Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa på Stockholms Sportcenter, Frescati. På mässan deltog närmare 100 utställ­are, såväl advokatbyråer som myndigheter och ideella organisationer. Mässan anordnas av juriststudenter aktiva i Juridiska föreningen vid Stockholms uni­versitet.
 • Studenter startade förening mot stress 2018-12-05 Amanda Redin, juriststudent och amanuens har tillsammans med kompisarna Aurora Halili och Marie Kagrell startat en förening som ska motverka den upplevda stressen bland studenterna på Juristprogrammet.
 • Juridiska institutionen värd för finalen av FDI Moot 2018 2018-12-05 Juridiska institutionen stod för årets värdskap av Global Orals of Foreign Direct Investment International Arbitration Moot Competition 2018 (FDI Moot).
 • Stockholmsstudenter tar hem samtliga juristpriser i Konkurrensverkets uppsatstävling 2018-12-05 Erik Hedström har tilldelats första pris i juridikklassen om 25 000 kronor i Konkurrensverkets uppsatstävling för sin uppsats "”Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF”. Handledare till uppsatsen var Helene Andersson. Även andra och tredjepris i juridikklassen går till stockholmsstudenter, nämligen Magnus Mårtensson respektive Oskar Törngren.
 • Linnéa Claeson utsedd til Årets jurist 2018-12-05 Linnéa Claeson har utsetts till Årets Jurist. LInnéa Claeson studerar juridik vid Stockholms universitet. Hon är också den första person som blir Årets Jurist utan att ännu ha tagit ut sin juristexamen. LInnéa Claeson har gjort sig känd som samhällsdebattör i bland annat jämställdhetsfrågor.
 • Ny avhandling: Nationell särreglering sätter käppar i hjulet för franchiseavtal 2018-11-29 Franchising är en transnationell affärsmodell som omsätter miljardbelopp och genererar cirka 19 miljoner arbetstillfällen världen över. Men nationell särlagstiftning kan leda till att nya franchiseavtal inte kommer till stånd. I en ny avhandling från Stockholms universitet förordas istället olika transnationella soft law-lösningar. I avhandlingen riktas även skarp kritik mot den svenska lagen om upplysningsskyldighet för franchisegivare från 2006. Det är den första avhandlingen som har skrivits på svenska om franchising.
 • Juridisk Tidskrift 2018-19 nr 1 ute nu 2018-10-30 Nu kan du läsa nr 1 av JT 2018-19. Juridisk Tidskrift har sin bas vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Ny prenumeration på Insolvensrättslig Tidskrift 2018-05-17
 • Problem med Personalkatalogen 2018-02-09
 • Nyhetsbrevet Juridicum ute nu 2017-11-09 Nu kan du läsa nr 3 2017 av Nyhetsbrevet Juridicum. Studenter kan hämta det i fack på plan 3, 4 (utanför Studentexpeditionen),7, 8 och 9
 • Ny publikation: The Wired World of University Teaching – Legal Challenges 2017-10-26 Författare: Laura Carlson, Cecilia Magnusson Sjöberg och Frantzeska Papadopoulou. Boken ges ut under hösten 2017 av Ex Tuto.
 • Did you miss the lecture with Jacqueline Bhabha? Watch the film! 2017-10-02 On September 22, the research initiative Children, Migration & Integration (CMI) at Stockholm University invited members of the staff and the interested public to a guest lecture in Aula Magna with Jacqueline Bhabha, Professor of the Practice of Health and Human Rights at the Harvard Kennedy School in Cambridge, USA.
 • Förslag till sammansättning av dekanat och fakultetsnämnd vid Juridiska fakulteten 2017-09-29 Juridiska fakultetens valberedning presenterar sitt förslag till val av ledamöter i Juridiska fakultetsnämnden, Juridiska fakultetens forskningsutskott och utbildningsutskott samt förslag till val av dekanus och prodekaner vid Juridiska fakulteten för mandatperioden 2018-2020.
 • Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning 2016-11-24 Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.
 • Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 2016-04-04 Juridiska fakultetens strategier 2016-2018 beslutades av fakultetsnämnden 2016-01-26.