Nyheter

Alla nyheter juridiska institutionen

 • Juridicum-alumn utsedd till en av årets stjärnor av Forbes 2021-04-12 Varje år gör den internationellt erkända tidskriften Forbes en lista på de mest framstående unga som ännu inte nått 30 års ålder. Till dessa hör år 2021 Juridicum-alumnen Evelyn Kachaje, som prisas för sitt arbete vid FN:s World Food Programme Youth Network.
 • Lediga jobb: Kursadministratör 2021-04-12 Juridiska institutionen söker en kursadministratör (tidsbegränsad anställning). Sista ansökningsdag: 2021-04-25
 • Barn och ungdomar tar till juridiken i kampen mot klimatkrisen 2021-04-09 Som en del i forskningsprojektet "Treated like a child" har Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, tillsammans med två andra forskare skrivit artikeln "How children are taking European states to court over the climate crisis – and changing the law" som har publicerats i The Conversation.
 • Ny bok om upphovsrättsdirektivet 2021-04-09 Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, har författat boken ”Copyright in the Digital Single Market” som publiceras av Oxford University Press senare i år. Boken är den första, och hittills enda, som helt ägnar sig åt direktiv 2019/790.
 • Från juristprogrammet till riksrevisor 2021-04-08 Helena Lindberg har varit med och byggt upp stora delar av Sveriges krisberedskap. Den 22 april kommer hon till Hållbarhetsforum och diskuterar samhällskriser.
 • Lediga jobb: Forskningsamanuens till SCCL 2021-03-24 Juridiska institutionen söker en forskningsamanuens till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). SU FV-1026-21. Sista ansökningsdag: 2021-04-30
 • Ny bok om djurrätt och djurs rättigheter 2021-03-23 I slutet av mars månad lanseras den 67:e volymen i skriftserien Scandinavian Studies in Law. Boken med titeln "Animal Law and Animal Rights" behandlar primärt ämnet djurrätt och djurs egen rätt - ett rättsområde på frammarsch.
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2021-03-12 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Vinnare av SCCL-priset 2020 & 2019 2021-03-10 För tionde året har Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) glädjen att dela ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – om 20 000 kronor. Utdelning har skett för både år 2020 och 2019 och båda årens vinnare är studenter från Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Lediga jobb: Postdoktor i rättsvetenskap 2021-03-04 Juridiska institutionen söker en postdoktor i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt/Östersjön. SU FV-0595-21. Sista ansökningsdag: 2021-04-30
 • Forskningsrapport om Digitalisering och konkurrens 2021-03-03 Björn Lundqvist, docent i Europarätt, är medlem av 2021 års Konjunkturråd vid SNS. Nu släpper rådet årets forskningsrapport: "Digitalisering och konkurrens". I denna framhåller fyra forskare att Sverige bör stödja Europeiska kommissionens förslag om reglering av digitala marknader.
 • Petra Herzfeld Olsson förordnas expertuppdrag 2021-03-01 Regeringen beslutade i september 2020 att tillsätta en utredning om genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Till denna har Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, förordnats som sakkunnig. 
 • Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering 2021-02-11 I ett pågående forskningsprojekt studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.
 • Juridicum tog pallplats på Cyber Challenge 2021 2021-02-03 Laget The Cyber Regulators från Juridicum, Stockholms universitet placerade sig bland de vinnande lagen på årets upplaga av tävlingen Cyber Challenge 2021 på Försvarshögskolan den 28 januari.
 • Juridikpodden om pandemilagen och andra nya lagar 2021-01-27 Juridikpodden leds av Mårten Schultz, professor i civilrätt, och Tove Lindgren, doktorand i familjerätt, från Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. I deras senaste avsnitt hanteras frågan om den nya pandemilagen, nya lagar 2021 samt ett hemskt mordfall från HD.
 • Ny professor: Karin Åhman 2021-01-15 Karin Åhman har befordrats till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Ny professor: Eleonora Rosati 2021-01-15 Eleonora Rosati har befordrats till professor i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Cecilia Magnusson Sjöberg blir ny ledamot i IVA 2021-01-08 Den 10 december presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 42 nya ledamöter, varav två är från Stockholms universitet. En av dessa är Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen.
 • Två stora anslag till forskning inom AI och autonoma system 2020-12-15 Två Wallenbergstiftelser beviljar närmare 70 miljoner till 10 forskningsprojekt om AI och autonoma system. Två av dessa går till projekt med forskare verksamma vid Juridicum, Stockholms universitet.
 • Barn till EU-migranter i gråzon gällande rätten till vård 2020-12-08 Kavot Zillén, universitetslektor och docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, har forskat på i vilken omfattning barn till EU-migranter har rätt till svensk sjukvård. Hennes slutsatser presenterades nyligen vid en nationell konferens som går att ta del av online.
 • Historisk konferens om förvaltningsprocessrätt i vår 2020-11-27 Förvaltningsrättslig tidskrift och Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, bjuder in till en konferens den 3 mars 2021 med anledning av att förvaltningsprocesslagen (1971:291) fyller 50 år.
 • Mårten Schultz i temaskrift från Digitaliseringsrådet 2020-11-24 Mårten Schultz medverkar i temaskriften ”Rådet reflekterar - Risk i en digital tid” som har utgivits med anledning av Coronapandemin.
 • 100 år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv 2020-11-23 Två medarbetare från Juridicum medverkar i en antologi om FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO) ur ett svenskt medlemskapsperspektiv. Samlingen utges av den svenska ILO-kommittén med anledning av jubileumsfirandet av organisationen och det svenska medlemskapet.
 • Coronapandemin: Juridiken som styr förbuden och restriktionerna 2020-11-18 Frågan många ställer sig när restriktionerna skärps är varför aviserade förbud inte införs omedelbart och varför vissa sociala sammanhang förbjuds, men inte andra? Svaren finns i juridiken berättar Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap.
 • Global Law Fair 2020 2020-11-18 Har du funderat på att komplettera din svenska juristexamen med internationella studier? Kom och få inspiration om internationella möjligheter på Global Law Fair 2020! Under mässan kommer Juridicum och flera andra universitet från hela världen presentera sina internationella juridiska program. Anmäl ditt intresse idag!
 • Ny bankskatt kan strida mot EU:s regler 2020-11-17 Professor Ulf Bernitz har gett ett rättsutlåtande av regeringens förslag om riskskatt för vissa kreditinstitut. Hans analys är att den sannolikt strider mot EU:s statsstödsregler.
 • Ny stor finansiering för forskning inom AI 2020-11-09 Elva forskningsprojekt vid nio svenska universitet beviljas stöd genom WASP-HS. Ett av projekten – AI and Law – stationeras vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Gravfrid inget hinder för att utreda Estoniakatastrofen 2020-11-05 I den politiska debatten nämns Estonialagen som ett hinder för nya dykningar vid vraket efter passagerarfartyget m/s Estonia. Det stämmer dock inte berättar Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet.
 • Europakonventionen 70 år 2020-11-04 Det är idag exakt 70 år sedan som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) undertecknades av de första 12 länderna. Claes Granmar, docent och forskare i Europarätt, berättar om denna överenskommelse som blivit central för den europeiska rättsstaten.
 • Nytt forskningsprojekt om hur videobevakning kan förbättra livskvalitén hos äldre 2020-10-30 Peter Wahlgren, professor och föreståndare för IRI, har tilldelats ett bidrag på € 845,949 för forskningsprojektet ”visuAAL” som handlar om hur videobevakning kan förbättra livskvalitén hos äldre.
 • Samtalsserie om barns rättigheter finns nu online 2020-10-27 Tidigare i år delade Humanvetenskapliga området ut samverkansmedel till projektet ”Aldrig våld” vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Som en del av projektet går nu att ta del av tre samtal med forskare och scenkonstnärer på frågor om barns rätt.
 • Patricia Shaughnessy i bok om pandemins påverkan på internationell skiljedomsrätt 2020-10-15 Covid-19 pandemins effekter är märkbara även i delar av rättsprocessen, det framgår av den nyligen utgivna boken ”International Arbitration and the COVID-19 Revolution”. Medverkar gör Patricia Shaughnessy, docent i processrätt vid Stockholms universitet.
 • Forskare från Juridicum presenterar jubileumsrapporter om Europarätt 2020-10-13 Med anledning av att det i år är 25 år sedan som Sverige inträdde i EU:s rättsgemenskap har Svenska institutet för europarättsstudier (Sieps) låtit ett flertal forskare presentera rapporter om Europarättens påverkan av det svenska regelsystemet. Tre av forskarna är verksamma vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Juriststudenter till finalplats i internationell skattetävling 2020-10-12 Finalen i 2020 års omgång av den internationella skattetävlingen GTTC University Project avgjordes i juli i år. Av de 30 deltagande länderna stod Sverige slutligen i final mot Sydafrika (University of Cape Town).
 • Du kan ha rätt till ränta vid inställd flygresa 2020-10-09 När coronapandemin bröt ut i våras blev tusentals drabbade av inställda flygresor. Nu, flera månader senare, väntar många ännu på återbetalning. Har flygbolagens kunder rätt till ränta på det de betalt för sina flygbiljetter? Ja, det är en rimlig tolkning, enligt Marianne M. Rødvei Aagaard, universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt.
 • Karin Åhman deltar i arbete om skyddet för äganderätten till skog och jordbruk 2020-10-05 Under tre år har en arbetsgrupp varit verksam inom Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) till vilken universitetslektor Karin Åhman har varit ansluten som juridisk expert. Projektet avslutas i november 2020 och med anledning av detta har den ansedda tidningen Land Lantbruk nu gjort ett särskilt temareportage om äganderättsskyddet.
 • Scandinavian studies in law, vol. 66 2020-10-02 Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.) är en tidskrift innehållande artiklar från skandinaviska jurister och rättsvetenskapsmän. I slutet av september 2020 utgavs volym 66 med titeln: Investigation and Prosecution in Scandinavia of International Crimes
 • Ella Mustapha tilldelas årets Vingestipendium 2020-10-01 Vingestipendiet för bästa affärsjuridiska uppsats 2020 har tilldelats Ella Mustapha vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, för sin examensuppsats i skatterätt. Handledare har varit professor Jérôme Monsenego.
 • Doktorsavhandling central i utredningar om bostadshyresmarknaden 2020-09-30 Trots rättsliga löften om rimlig hyra på bostadshyresmarknaden är förutsättningarna för vad som styr hyran de facto en branschhemlighet? Det är vad Haymanot Baherus avhandling i civilrätt tyder på.
 • Rättssäker bevisprövning i skatteprocessen – en omöjlig ekvation? 2020-09-25 De senaste åren har kritik väckts mot hanteringen av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna och debatten har till stor del kretsat kring bevisvärderingen i skattemålen. Caroline Nordklint, jur. dr. i finansrätt vid Stockholms universitet, förklarar i en artikel i Advokaten vad som krävs för att uppnå en rättssäker bevisprövning i skatteprocessen.
 • Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet 2020-09-24 I januari i år berövades en knappt fyra år gammal flicka livet efter ett domstolsbeslut som medförde att hon fick flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar – ett hem som hon inte varit placerad i sedan födseln på grund av förekomsten av psykisk ohälsa och missbruk. I media har flickan kallats ”Lilla hjärtat”.
 • Medicinsk rätt - en nykomling i juridiken vid Stockholms universitet 2020-09-21 För att möta de rättsliga utmaningarna som finns i vården och som den medicinska utvecklingen i dag ger upphov till i en allt ökande utsträckning, krävs kunskapshöjande åtgärder inom området för hälsa. Därför lanserar Juridiska institutionen nu en ny fristående kurs i medicinsk rätt.
 • Översyn av regelverket för ordningsvakter ska stoppa gängkriminalitet 2020-09-21 Regelverket för ordningsvakter anses vara föråldrat och regeringen har därför tillsatt en utredning som ska genomföra en bred översyn av de regler som styr ordningsvakternas verksamhet. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Med som expert är Annika Norée, docent och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet.
 • David Fisher - berest professor med fokus på mänskliga rättigheter 2020-09-17 David Fisher, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, är aktuell med en ny upplaga av boken "Mänskliga rättigheter: en introduktion" som har blivit en uppskattad lärobok på universitet och högskolor runt om i hela landet.
 • Pernilla Leviner är expert i nyinrättat rättsråd 2020-09-02 Barnrättscentrums Pernilla Leviner är med som expert i Barnrättsbyråns nyinrättade rättsråd.
 • Ny professor: Petra Herzfeld Olsson 2020-09-02 Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt, vid Stockholms universitet.
 • Svensk seger i nordisk juristtävling 2020-08-21 Finalen i 2020 års omgång av den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes den 13 juni i år. Första plats gick till laget Club Södermark som består av sex juriststudenter från Stockholms universitet.
 • Ny styrelse vid Stockholms universitet efter regeringsbeslut 2020-04-24 Regeringen har beslutat om byte av ordförande och externa ledamöter för styrelserna vid 30 statliga universitet och högskolor. För Stockholms universitet innebär det fyra nya ledamöter.
 • Mårten Schultz: Förbud mot sammankomster omfattande frihetsinskränkning 2020-03-13 Regeringens beslut att förbjuda sammankomster med mer än 500 personer, för att förhindra spridning av covid-19, är en av de mest omfattande frihetsinskränkningar Sverige har infört i modern tid.
 • Publicera dig Open Access utan kostnad hos SAGE 2020-02-06 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från SAGE.
 • Diskussion om behovet av öppna data 2019-12-18 Gustav Nilsonne diskuterar behovet av öppna data från forskning på människor, metoder som står till buds för forskare som vill publicera öppna data, samt utmaningar som återstår framöver.
 • Publicera dig Open Access hos Wiley utan kostnad 2019-12-17 Från den 1 januari 2020 kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan kostnad i flertalet tidskrifter från det vetenskapliga förlaget Wiley.  
 • Nyfikna gymnasieelever besökte Saco-mässan 2019-12-12 – Det är hela tiden många som kommer fram och pratar med oss och det blir ofta bra samtal, sa studie- och karriärvägledaren Jonas Medin som fanns på plats i Stockholms universitets monter på Saco-mässan.
 • Antalet antagna till utbildningar vid SU ökar med fyra procent 2019-12-10 Efter första urvalet för vårterminen 2020 ökar antalet antagna till Stockholms universitet med fyra procent jämfört med förra året. I hela landet är det fler behöriga sökande och antagna än någonsin tidigare.
 • Studenthälsan i Stockholm och KTH inleder samarbete 2019-12-09 Studenthälsan i Stockholm utökar sin verksamhet och tar från och med årsskiftet även emot studenter från KTH. KTH:s studenthälsovård har hittills skötts av en extern partner. När avtalet med denna löper ut väljer lärosätet att ingå ett samarbete med Stockholms universitet.
 • Datorsal Lantis stängd 27 november – 18 december 2019-11-22 Datorsal Lantis håller stängt 27 november – 18 december på grund av Nobel NightCap. Under denna tid hänvisas till de övriga datorsalarna på campus.
 • SPSS på Mac OS Catalina 2019-11-05 Apple lanserade det nya operativsystemet Catalina för en tid sedan. Detta har ställt till problem för vissa programvaror, bland annat SPSS.
 • EU-ministern på besök 2019-10-28 Studenterna på grundkursen i Europarätt fick fredagen den 25 oktober möjlighet att träffa EU-minister Hans Dahlgren.
 • Antalet sökande till Stockholms universitet ökar 2019-10-16 Den 15 oktober var sista dagen att söka utbildningar som börjar vårterminen 2020. När ansökan stängde hade 44 414 individer sökt kurser eller program vid Stockholms universitet.
 • Hur kan du finansiera Open Access? 2019-10-10 Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access som kräver författaravgift.
 • Fullmatad höst på biblioteket för studenter 2019-10-03 Vill du lära dig söka, värdera och referera vetenskapligt, bli mer effektiv i din läsning av vetenskapliga artiklar, eller behöver du kanske komma igång med ditt uppsatsskrivande med hjälp av ett skrivretreat?
 • Alla RefWorks-konton avslutas vid årsskiftet – spara dina referenser 2019-08-20 Stockholms universitetsbibliotek kommer att avsluta abonnemanget på referenshanteringsprogrammet RefWorks den 31 december 2019.
 • Karnov och Karnov Jura 2019-07-22 Vissa delar av Karnov har utgått, och Karnov Jura är bara åtkomlig på campus via SU:s nätverk.
 • Nytt open access-avtal med Oxford University Press 2019-03-28 Forskare vid Stockholms universitet kan publicera sig open access utan avgift i tidskrifter från Oxford University Press. Via ett nytt avtal är publiceringsavgifterna förskottsbetalade för universitetets forskare.
 • Juridiska institutionen värd för Law School Global Leagues akademiska vinterkonferens 2019-02-14 Juridiska institutionen står för årets värdskap av Law School Global League Deans’ meeting och en Vinterkonferens mellan 18-19 februari 2019. Konferensen (19 februari) har temat ”Global Social Rättvisa” och är öppen för alla intresserade att komma och lyssna på paneldiskussionerna.
 • Diskutera Plan S med rektor Astrid Söderbergh Widding 2019-01-21 EU-initiativet Plan S lanserades i september i år och för att kunna föra en öppen dialog om en komplex fråga så arrangerar Stockholms universitet ett seminarium 28 januari.
 • 100% open access i nytt avtal med Cambridge University Press 2019-01-04 Från den 1 januari 2019 kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig open access utan avgift i tidskrifter från Cambridge University Press. I ett nytt avtal med förlaget är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.
 • Söka, värdera och referera vetenskapligt 2018-06-11 I den här filmserien får du som ska skriva uppsats lära dig hur du söker vetenskaplig information och hur du kan tänka källkritiskt kring den information som du hittar. Du får också råd om referenshantering, referatteknik och akademiskt skrivande.
 • Sveriges forskningsbibliotek säger upp avtalet med Elsevier 2018-05-18 I onsdags sa det nationella konsortiet Bibsam upp avtalet med förlaget Elsevier. Anledningen är parterna inte kommit överens om en hållbar prismodell vid övergången till öppen vetenskap.
 • Stockholms universitet gör ytterligare satsningar på Öppen vetenskap 2018-04-10 Forskare från Stockholms universitet kan nu publicera sig i Open Access-förlags tidskrifter utan att betala någon författaravgift. Detta tack vare nya avtal med fyra internationella Open Access-förlag.
 • Publicera dig open access hos Taylor & Francis 2018-02-21 Nu kan forskare vid Stockholms universitet publicera sig open access utan avgift i cirka 2300 tidskrifter från Taylor & Francis. Via bibliotekets avtal med förlaget är publiceringsavgifterna redan betalda för alla forskare vid universitetet.
 • Sakkunniggranskning av vetenskapligt material - möjligheter och utmaningar 2017-11-23 Välkommen till Frescatibiblioteket den 6 december och ta del av möjligheter och utmaningar med sakkunniggranskning av vetenskapligt material.
 • Så påverkas beslutet om den nya upphovsrättsreformen 2017-11-03 Många i forskarsamhället är oroliga för den nya upphovsrättsreformen och eventuella negativa konsekvenser för öppen vetenskap. Europas vetenskapsrepositorier och text- och datautvinning inom forskning kan drabbas.
 • Läs Financial Times online 2017-10-30 Som anställd, forskare eller studerande vid Stockholms universitet kan du nu läsa Financial Times, FT.com, var du än befinner dig. Allt du behöver är en SU-e-postadress och ett universitetskonto.
 • "Även vi jurister behöver diskutera open access" 2017-10-27 Jonas Holm om upphovsrättsliga frågeställningar kring öppen vetenskap.
 • Uppdaterade låneregler – så påverkar det dig 2017-10-04 När du lånar eller på annat sätt använder material vid Stockholms universitetsbibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.
 • Installations- och promotionshögtiden 2017 2017-10-02 Det var fullsatt i Blå hallen i Stadshuset vid universitetets stora installations- och promotionshögtid. Rektor betonade universitetets självständiga forskning och dess betydelse för det omgivande samhället.
 • Så riskerar EU:s pågående upphovsrättsreform påverka öppen vetenskap 2017-09-28 Många aktörer inom forskarsamhället är bekymrade kring den pågående upphovsrättsreformen. Den framtida lagstiftningen riskerar att drabba de som arbetar med öppen vetenskap negativt.
 • Upphovsrätten och de vetenskapliga bibliotekens utmaningar 2017-09-28 I omvärldsrapporten "Femte statsmakten" skriver Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om upphovsrätten och forskningsbibliotekens utmaningar.
 • Oxford Public International Law – utökat utbud 2017-06-27 På önskemål från juridiska institutionen har biblioteket utökat sitt utbud av folkrättsliga resurser från Oxford University Press.
 • ”Öppen vetenskap är eller borde vara en självklarhet som ambition för universitet och högskolor” 2017-06-19 Den 11 maj besökte Astrid Söderbergh Widding Frescatibiblioteket och berättade om öppen vetenskap ur sitt perspektiv som rektor. Ta del av rektors inspelade föreläsning i efterhand på bibliotekets webbplats.
 • Publicera dig enkelt och slipp lager och administration 2017-06-19 Nu kan du enkelt trycka och distribuera böcker, kompendier, rapporter och annat. All administration kring beställningar och fakturering sköts av Publit.
 • Möjligheter & problem med fria språkdata 2017-04-10 Den 23 mars 2017 kommer Inge Bartning, professor emeritus i franska, och Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, Stockholms universitet, att tala om en språkdatakorpus som byggts i franska.
 • Juridiska aspekter på Open science 2017-04-10 Jonas Holm föreläser om huvuddragen i nuvarande lagstiftning som har betydelse för forskningsdata, både nationellt och på europeisk nivå, samt de juridiska utmaningar framtidens akademi står inför.
 • Instruktionsfilmer: Så söker du och hittar material 2017-03-22 Lär dig att hantera referenser, avgränsa sökningar, samt hitta kurslitteratur och vetenskapliga artiklar m.m.
 • Så skiljer du fakta från bluff 2017-03-20 På Stockholms universitetsbibliotek kan universitetets studenter få tips och råd om att söka och värdera källor.
 • Statusrapport om öppna forskningsdata 2017-03-10 Öppen föreläsning på engelska om en global enkät som besvarades av omkring 2000 forskare om öppna forskningsdata och tillgängliggörande av data.
 • Nationellt system för tillgängliggörande & långtidslagring av forskningsdata 2017-01-27 Systemet arbetas fram i samråd med över 15 svenska lärosäten och kommer att ge forskarna tillgång till lokal rådgivning.
 • Samordning är nyckeln för bästa förutsättningarna för öppen forskning i Sverige 2016-11-21 Efter besök på både VA-dagen och IFFIS-konferensen är det tydligt att flera aktörer inom forskningssverige står inför liknande utmaningar gällande forskningsinformation och administration.
 • Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? 2016-10-04 Juristerna Laurent Fournier och Jonas Holm förklarar i Open Access-bloggen.
 • Stockholm University Press firar Peer Review Week 2016-09-20 Mellan den 19 och 27 september är det "Peer Review Week". Det är ett globalt evenemang som uppmärksammar sakkunniggranskning och dess viktiga roll för att säkra kvalitén av forskningsresultat.
 • Nytt förslag till upphovsrättsdirektiv från EU-kommissionen 2016-09-20 Svensk biblioteksförening har intervjuat Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet, om vad förslaget innehåller och vilken betydelse det kan få för bibliotekssektorn.
 • Open access och öppen forskning är en lärosätesfråga 2016-06-27 Vad behöver lärosätena göra för att främja open access-publicering och öppen forskning? Hur ska infrastruktur för forskningsdata byggas upp?
 • Unga akademiker får stipendier från Hans Werthén-fonden 2016-06-03 Två av årets nitton Hans Werthén-stipendiater kommer från Stockholms universitet. De nitton unga akademikerna delar på 2,2 miljoner kronor som ska användas för studier och forskning utomlands.
 • Lär dig mer om Open Access 2016-05-25 Vi vill öka kännedomen om Open Access och detta kommer vi att göra under ett par veckor framöver via vår artikelserie ”Lär dig mer om Open Access”.
 • Internationell konvention om dataövervakning behövs 2016-05-24 Amerikansk rätt skyddar inte EU-medborgares personuppgifter från samlas in av USA:s underrättelsetjänster för övervaknings- och datalagringsändamål (datamining). Det är en av slutsatserna i en avhandling från Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.
 • Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access? 2016-05-20 Svenska forskare anställda vid statligt drivna universitet, har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.
 • Vad är Open Access? 2016-05-17 Open Access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering.
 • Inspelningar från Mötesplats Open Access 2016-05-11 I slutet av maj arrangerade vi, i samarbete med Kungliga biblioteket, konferensen Mötesplats Open Access, i Aula Magna vid Stockholms universitet. Nu finns alla inspelningar tillgängliga.
 • Hedersdoktorer 2016 2016-05-09 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Mario Vargas Llosa, nobelpristagare i litteratur.
 • Oxford Competition Law – ny juridisk databas 2016-04-21 Biblioteket har införskaffat Oxford Competition Law, som vi tidigare haft en testperiod på.
 • Juridisk tidskrift 2016-04-07 Nu har biblioteket åtkomst till Juridisk tidskrift via universitetsinloggningen.
 • Zeteo har nytt gränssnitt 2016-03-07 Databasen Zeteo har genomgått stora förändringar och släpps nu med nytt gränssnitt.
 • Bibliotekets forskarstöd & publiceringsstöd 2016-02-19 Känner du till bibliotekets tjänster och stödfunktioner för dig som forskar vid Stockholms universitet? Vi erbjuder både avhandlings- och publiceringsstöd samt ger dig personlig rådgivning.