Välkommen till Juridiska institutionens informationsbord i Södra huset (bord 7), Stockholms universitet, Frescati.

Barnet och straffrätten

Juridicum ger en prova på-föreläsning om Barnet och straffrätten kl. 15.00-15.30 i hörsal 10 Södra huset. Emelie Kankaanpää Thell, doktorand på Juridiska institutionen håller i föreläsningen.

Föreläsningen kommer att behandla synen på barn i det svenska rättssystemet med särskilt fokus på det straffrättsliga regelverket. Den kommer att, på ett övergripande plan, behandla både de regler som tar sikte på att skydda barn från vissa gärningar och de regler som blir aktuella när barn har begått brott.

För mer information om Öppet hus se www.su.se/oppethus.

Välkommen!