Foto på ett tygstycke med ILO:s emblem
I år har Sverige varit medlem i ILO i 100 år. Foto: Shahid Mehmood / Mostphotos


Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, står som redaktör för antologin med namnet ”Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv”. Det är en publikation som riktar sig till en bred läsekrets, allt från de som kanske redan arbetar med internationella frågor till forskare, studenter och en intresserad allmänhet.

ILO består av en unik trepartsstruktur där beslut fattas gemensamt av regeringar och representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Organisationen har till mål att åstadkomma social rättvisa genom bland annat internationell arbetsrättslig reglering. Förhoppningen med denna antologi, skriver kommittén, är att den ska ge kunskap om organisationen och vad det svenska medlemskapet har betytt på olika områden, både för ILO och för Sverige. Liksom vilken roll organisationen kan spela i framtiden.
 

Antologin "Sverige och ILO – Hundra år av trepartiskt samarbete för ett bättre arbetsliv"
 
 

Texter av framstående experter

I antologin belyses medlemskapet från sex olika perspektiv; arbetstagarperspektivet, arbetsgivarperspektivet, biståndsperspektivet, ILO-kommittéperspektivet, arbetsmiljöperspektivet och jämställdhetsperspektivet. Texterna är skrivna av framstående experter inom respektive område.

Petra Herzfeld Olsson, som redan i sin avhandling (Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet) hävdade att möjligheterna till fackliga sympatiåtgärder skyddas starkare i ILO-konventionerna än i EUs regelverk, är tillsammans med Linnéa Blommé och Hanna Svensson författare till det kapitel som behandlar ILO-kommittéperspektivet. Titeln för detta är ”ILO-kommittén och ILO:s reglering av det nationella trepartsarbetet”


Den andra författaren med anknytning till den juridiska institutionen vid Stockholms universitet är Kerstin Ahlberg, föreståndare för Institutet för social civilrätt. Hennes kapitel ”Sverige, ILO och arbetsmiljön: Höga ambitioner och ett ömsesidigt utvecklande samarbete” behandlar det svenska medlemskapet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Läs mer om antologin på Svenska ILO-kommitténs hemsida.

 


 

Petra Herzfeld Olsson. Foto: Maia Wilkinson
 

Om Petra Herzfeld Olsson

Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på internationella perspektiv på arbetsrätten – såsom betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetslivet, samspelet mellan nationell och internationell arbetsrätt samt villkor och reglering av arbetskraftsinvandring.

Petra är kursföreståndare för Civilrätt C och fördjupningskursen the Global Labour Market and International Labour Law. Hon har tidigare arbetat på bl.a. Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsdepartement och vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Läs mer om Petra Herzfeld Olssons forskning här.
 

 

Kerstin Ahlberg

Om Kerstin Ahlberg

Kerstin Ahlberg är jur.kand och hedersdoktor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon forskar om samspelet mellan EU:s arbetsrätt och EU:s politik å den ena sidan och de nordiska ländernas nationella arbetsrätt å den andra.

Kerstn är också redaktör för det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt, Arbetsrättsportalen samt ansvarig för den öppna seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv. Verksamheten är en del av Institutet för social civilrätt.

Läs mer om Kerstin Ahlbergs publikationer här.