Under hösten kommer Studenthälsan arrangera ett antal olika seminarier och workshops på olika teman. 

Här är de som är aktuella den närmaste månaden: Medicinsk lunchyoga, Workshop om sömn, Stresshanteringskurs.

Läs mer om de olika eventen på Studenthälsans hemsida: studenthalsanistockholm.se.