För åttonde året har Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) glädjen att dela ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – om 20 000 kronor. Ett flertal spännande uppsatser har inkommit från lärosäten över hela landet.

Juryns motivering

”Alexander Hardenbergers uppsats utgör en ingående och självständig studie av den bevisbördeproblematik som Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364 innefattar, kombinerat med en intresseväckande analys av underrättspraxis, allt i belysning av generella principer inom civilprocessrätten och den vedertagna synen på det civilrättsliga regelverket.”


Uppsatserna finns att läsa på Centrets hemsida

 

Hedersomnämnande

och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Alice Castler.
Alice Castler uppmärksammas för sin examensuppsats i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Handledare för arbetet har varit universitetsadjunkt Christine Storr.

 

Juryn

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patrik Schöldström.
För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta SCCL:s forskningsamanuens Alexander Göthlund Issjö, alexander.issjo@juridicum.su.se.