Du som är antagen till juristprogrammet och ska läsa obligatoriska kurser (på termin 2-7) som förstagångsregistrerad måste inför varje termin anmäla vilka kurser som du ska läsa och tacka ja till dessa. Detta för att du sedan ska kunna webbregistrera dig.
Undantag: Studenter som har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström strax innan vårens registreringsvecka.


Anmälan görs via www.antagning.se senast 15 april inför HT2020.
Sen anmälan öppnar den 15 juli.


Detta förfarande innebär inte att du som aktiv student måste söka juristprogrammet på nytt. Det är enbart en anmälan för att kunna registreras på obligatoriska kurser inom juristprogrammet. 

OBS! Om inga kurser finns för dig att anmäla dig till beror detta troligen på att din beräknade studietid om 4,5 år gått ut. Kontakta då omedelbart studievägledningen vid Juridiska institutionen via mail så hjälper vi till!

Omregistreringar på kurser görs hos respektive kursadministratör/amanuens.

Läs mer här.

Kontakta studievägledningen på Utbildningkansliet vid eventuella frågor.