För att kunna garantera handläggning av ansökan om svenska tillgodoräknanden inom juristprogrammet innan utbildningskansliet stänger för sommaruppehåll ska en komplett ansökan (med verifierbara/vidimerade betygsutdrag) ha inkommit till bitr. studierektor Charlotta Lindström senast fredagen den 25/5.

 

Mer information om tillgodoräknanden och ansökan om tillgodoräknanden finns här