– Det har även internt bland forskarna funnits önskemål om att få öva sig på att skriva lättillgängligt eftersom det är ganska sällan som de får tillfälle att göra det, säger Vera Yllner, forskningskoordinator på Barnrättscentrum samt administratör och tillförordnad redaktör för Barnrättsbloggen.

Som redaktör är det hennes uppgift att granska texterna så att de inte är för långa och att språket är begripligt. Hittills har bloggen två inlägg. Det första är skrivet av Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt och handlar om barnperspektivet när kommuner säger upp nyanlända barnfamiljers hyreskontrakt. Det andra är en debattartikel om barngifte publicerad i Svenska Dagbladet, undertecknad av forskarna Anna Kaldal, Emelie Kankaanpää Thell och Malou Andersson.

– Tanken är primärt att forskare med anknytning till Barnrättscentrum ska kunna publicera blogginlägg, men även andra forskare inom barnrätt är välkomna med bidrag. Även uppsatsstudenter inom barnrätt kan komma på tal. – Det är ganska öppet vilka som kan bidra. Det finns inga planer på regelbunden publicering utan blogginlägg kommer att publiceras när det finns behov, säger Vera Yllner.

Barnrättsbloggen finns på www.barnrattsbloggen.wordpress.com. Barnrättscentrum instiftades 2012 vid Juridiska fakulteten. Det övergripande syftet med verksamheten är att skapa en plattform för forskare med barnrättslig inriktning både inom rättsvetenskapen och inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna vid Stockholms universitet.

 

 

Artikeln är publicerad i Nyhetsbrevet Juridicum nr 2 2018:

Ny fond ska stödja diskriminerade nr2 2018 (228 Kb)

 

Text: Staffan Westerlund