Sett till att endast ungefär en tredjedel av de tenterande studenterna klarar sig med godkänt betyg gör augustitentan förhållandevis liten nytta samtidigt som den kräver en inte ringa arbetsinsats av lärarna. Dessutom beräknar jag kostnaden för denna examinationsomgång till cirka 500 000 kronor per år vilket motsvarar ungefär två specialkurser. 

Enligt rektors regler för utbildning och examination från 2015-08-19 ska det normalt erbjudas minst tre examinationstillfällen inom ett år efter kurstillfälle (se s. 27). Eftersom våra grundkurser går varje termin uppfyller vi således detta krav redan genom de fyra tentamenstillfällen per år som erbjuds i anslutning till kursen.

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet är den enda juristutbildning i Sverige som till relativt höga kostnader för begränsad nytta erbjuder en femte tentamensomgång per år för vissa kurser. Det finns inget som visar att vi skulle ha en högre genomströmning än andra juristutbildningar utan det finns istället anledning att anta att de rikliga möjligheter att hoppa mellan kurser och skjuta på examinationen som vår utbildning erbjuder har motsatt effekt.

Beslutet kommer att tillämpas från och med augusti 2017.

 

Michael Hellner, prefekt