Cecilia Magnusson Sjöberg blir ledamot för IVAs avdelning för Informationsteknik. Det är respektive avdelning som föreslår vilka nya ledamöter som ska väljas in. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ Akademisammankomsten som beslutar om invalen, som sker en gång per år. 

– IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Se alla invalda på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins hemsida.

 

Om Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia Magnusson Sjöberg. Foto: Niklas Björling

 

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på IT-rättsliga frågor som rör användningen av informationsteknik (IT) i samhället och under årens lopp har hon mottagit flera priser och stipendier för sina forskarinsatser.

Cecilia har haft flera statliga utredningsuppdrag. För närvarande är hon på regeringens uppdrag särskild utredare med uppdraget att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Hon är även ansvarig för en utredning med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.

Läs mer om Cecilia Magnusson Sjöberg.