David Fisher. Foto: Philip Sopov


I samband med lanseringen av den nya upplagan av "Mänskliga rättigheter: en introduktion", som är den nionde upplagan sedan boken först gavs ut år 2001, har bokförlaget Norstedts Juridik gjort en djupgående intervju med David. Här presenteras inte bara läroboken utan vi får även en fin inblick i David Fisher som person och universitetslärare. På frågan om vad som har präglat hans undervisningsstil så ger han svaret:

– Juridiklärarna i USA var väldigt auktoritära, från och med den första terminen skulle man förstå att man skulle ut i en hård och krävande värld, som student tyckte jag att många lärare gick till överdrift. Istället för att få oss att utvecklas som jurister så övergick det ibland till någon form av kränkande behandling.

– I min undervisning har jag haft de lärarna i minnet och ansträngt mig för att inte bli en sådan själv. Jag hoppas att jag inte gått för långt åt andra hållet, lite mothugg ska studenterna tåla, säger han med ett leende.


Läs hela intervjun på Norsteds Juridiks hemsida:

Respekten för mänskliga rättigheter är en långsam process