Resultatet av den definitiva antagningen till HT20 A-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Kallelse till obligatorisk registrering skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I kallelsen finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs kallelsen därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

 

Bolagsrätt (107 Kb)

Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning (107 Kb)

Equality Law (130 Kb)

Finansmarknad och kredit (110 Kb)

Human Rights in a Global Perspective (130 Kb)

Legal English (107 Kb)

Legal Systems and Methods (104 Kb)

Medierätt (107 Kb)

Miljörätt (103 Kb)

Public International Law (137 Kb)

Rättspsykologi (105 Kb)

Skadeståndsrätt (107 Kb)