Resultatet av den definitiva antagningen till VT20 A-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Kallelse till den obligatoriska registreringsdagen skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I kallelsen finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs kallelsen därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

 

Avancerad Immaterialrätt (105 Kb)

Bolagsrätt (104 Kb)

EU Internal Market Law (102 Kb)

Family Law Across Borders (103 Kb)

Förundersökning (106 Kb)

Förvaltningsprocessrätt (106 Kb)

Human Rights in a Global Perspective (83 Kb)

Internationell Skatterätt (100 Kb)

Law and Economics I (115 Kb)

Legal Systems and Methods (229 Kb)

Offentlig Upphandling (116 Kb)

Skadeståndsrätt (105 Kb)