Resultatet av den definitiva antagningen till VT20 B-period har nu publicerats

OBSERVERA:
Antagningen till specialkurserna har skett under förutsättningen att:
- allmän behörighet styrkts senast vid kursstart, dvs. 150 hp obligatoriska kurser på juristprogrammet
- förkunskapskraven för resp. specialkurs uppfylls senast vid kursstart eller att dispens sökts hos och beviljats av kursföreståndaren
- du inte har tagit ut din juristexamen innan kursstart

Kallelse till den obligatoriska registreringsdagen skickas av kursadministratören/amanuensen via e-post till de antagna studenterna. I kallelsen finns instruktioner för den obligatoriska registreringen och introduktionsföreläsningen - läs kallelsen därför noga! Vid ev. frågor kontakta resp. kursadministratör.

 

American and English Business Law (107 Kb)

Central fastighetsrätt (117 Kb)

Cyber Law (109 Kb)

EU External Trade Relations Law and Policy (108 Kb)

International Commercial Dispute Resolution (107 Kb)

International Law and the Global Economy (107 Kb)

Internationell förmögenhetsrätt (104 Kb)

Juridisk metodlära (110 Kb)

Migrationsrätt (107 Kb)

Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning (123 Kb)

Straffrättens allmänna del (104 Kb)

Successionsrätt i teori och praktik (109 Kb)

The Global Labour Market and International Labour Law (112 Kb)