Syftet med enkäten är för institutionen och Stockholms universitet i stort att lära av erfarenheterna för att kunna utveckla undervisnings- och examinationsformer. Vi vill därför be dig som studerat på någon av institutionens kurser under våren mellan 17 mars och 7 juni att ta c:a 10-15 minuter och besvara nedanstående enkät.

Resultaten av enkäten kommer att presenteras på institutionsnivå och det är därför mycket viktigt för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Enkäten stänger den 26 juni, men fyll gärna i den redan idag.

Du kommer till enkäten genom att klicka på denna länk: https://survey.su.se/Survey/35083.