Tove Lindgren och Algot Bengtsson
Tove Lindgren och Algot Bengtsson, båda doktorander välkomnades av doktorandrådet. Daniel Pinheiro Astone, även han nyantagen doktorand i civilrätt, kunde inte delta vid tillfället.

 

Doktorander sitter vid ett bord med chips och vin
Doktorandrådet inledde den nya terminen med informellt samkväm i köket på Juridiska institutionen.