Foto: Lightfield / Mostphotos


Advokatfirman Vinge premierar årligen framstående examensarbeten vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg med att utdela det så kallade Vingestipendiet. Stipendiet delas ut till den student som skrivit den bästa affärsjuridiska examensuppsatsen vid respektive universitet under året och innefattar en stipendiesumma på 18 000 kronor samt publicering i skriften Affärsjuridiska uppsatser som ges ut av Iustus Förlag. 

Ella Mustaphas examensarbete i skatterätt har titeln "Beskattning av den Digitala Ekonomin – EU‑kommissionens förslag till en Digital Services Tax – Diskriminering enligt General Agreement on Trade in Services?" och finns med i Affärsjuridiska uppsatser 2020.