Mötet inleddes med att ministern berättade om arbetet med europafrågor inom regeringskansliet och på EU-nivå. Med påfallande öppenhet behandlades såväl interna utmaningar inom unionen med till exempel integrationsarbetet som externa utmaningar i en alltmer oberäknelig omvärld samt Brexit-frågan.

EU-ministern underströk behovet av ett fördjupat EU-samarbete och konstaterade att den värdegrundsstyrda integrationen medför genomgripande förändringar för svensk rätt och domstolarnas roll. Mötet avslutades med en cirka 40 minuter lång frågestund där studenterna ställde initierade och viktiga frågor om bland annat EU:s externa relationer och EU-institutionerna.

Claes Granmar och Hans Dahlgren framför studenter i en föreläsningssal
Hans Dahlgren och kursföreståndaren Claes Granmar tillsammans med studenterna på grundkursen i Europarätt.