Cecilia Magnusson Sjöberg kommer att delta i ett större EU-finansierat projekt, ”Co-Creating Misinformation-Resilient Societies”, som koordineras av eGovlab vid institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

 

Stanley Greenstein har fått finansiering inom det fakultetsöverskridande arbetet runt digital humaniora för projektet ”Black Box Decision-making Systems: Assigning Responsibility and the Future Role of the Law” Projektet rör relationen mellan rätten och teknologi och undersöker huruvida autonoma beslutssystem som använder artificiell intelligens kan hållas juridiskt ansvariga.

 

Lianne Colonna har fått EU-finansiering inom ramen för ett större projekt som heter ”SkillsMatch”. Arbetet avser att utveckla ett europeiskt system för utvärdering och inlärning som stöd för att hjälpa användare att anpassa sig till arbetsmarknadens behov.