Björn Lundvist är en av fyra författare till den nya forskningsrapporten "Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens"


EU-kommissionen la i slutet på förra året fram ett förslag om reglering av digitala marknader. Förslaget, som på engelska heter Digital Markets Act (DMA), ställer höga krav på de största digitala plattformsföretagen att inte gynna sig själva och att dela med sig av data. Målsättningen är att hantera den dominerande ställning som vissa nätjättar har intagit, att främja konkurrens och upprätthålla valmöjligheten inom digitala marknader. 

DMA är en av flera viktiga faktorer för att svenska företag ska ha en chans i den skärpta globala konkurrensen menar Björn Lundqvist, docent och universitetslektor i Europarätt vid Stockholms universitet. I en debattartikel som publicerades i Ny Teknik den 28 februari skriver han tillsammans med två av de andra författarna bakom rapporten att lagförslaget om reglering av digitala marknader till och med skulle kunna skärpas ytterligare eftersom det annars finns en risk att plattformarna använder sig av gdpr som ett skydd.
  

Framhåller även förvärvskontrollen

Ytterligare en faktor som är viktig enligt Konjekturrådet är förvärvskontrollen, vars syfte är att hindra att konkurrensen begränsas genom uppköp av konkurrenter och potentiella utmanare. På det digitala området är detta något som hittills inte har beaktats tillräckligt då flera förvärv har kunnat genomföras utan att myndigheter har ingripit. Det mest kända fallet är Facebooks förvärv av Instagram.

– Sverige vinner inte på att det sker en uppluckring av förvärvskontrollen i Europa för att skapa större europeiska företag, ”European champions”, vilket bland annat Tyskland och Frankrike har verkat för. Tvärtom behöver analyskapaciteten hos svenska och europeiska myndigheter och domstolar stärkas för att, till exempel, kunna bedöma uppköp av startupföretag som hamnar under trösklarna för att förvärvskontroll måste genomföras. säger Björn.

 

Läs Konjunkturrådets rapport 2021: Digitalisering och konkurrens på SNS hemsida

 

Om Björn Lundqvist

Björn Lundqvist är docent och universitetslektor i Europarätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han disputerade i Italien år 2010 och har på senare tid forskat inom regleringen av den digitala ekonomin. Vid Juridicum är han föreståndare för magisterprogrammet i Europarätt (LLM) samt tre fördjupningskurser / magisterkurser. Därutöver så handleder han studenter och doktorander.

Björn Lundqvist sitter med i styrelsen i flera föreningar som verkar för att bringa forskare och näringsliv samman i olika forum. Till dessa hör Academic Society for Competition Law (ASCOLA), Föreningen för Marknads- och Konkurrensrätt, Institutet för Europarätt och Nätverket för Europarättsforskning.

Läs mer om Björn Lundqvist publikationer