Glöm inte att anmäla dig till nästkommande termin via www.antagning.se senast den 15/4.

Detta gäller för samtliga studenter på juristprogrammet som ska läsa kurser nästkommande termin (och som inte har tillgodoräknade obligatoriska kurser - kontakta i så fall bitr. studierektor Charlotta Lindström via e-post om du ska läsa obligatoriska kurser).

Läs mer om anmälan till kurser till HT21 här.

Du som har varit antagen och aktiv på juristprogrammet i nio terminer eller längre måste kontakta studievägledare Jenny Nyman-Hök så fort som möjligt.

 

/Utbildningskansliet