Specialkurskatalogen för vårterminen 2019 finns nu på hemsidan. Papperskataloger kommer att finnas tillgängliga i Studentexpeditionen från v.38. Om du vill söka kurs till båda perioderna (A och B) ska  detta göras vid samma tillfälle.


All information om ansökningsförfarandet samt kursutbudet finns i specialkurskatalogen och anses ha kommit till alla studenters kännedom i och med att denna katalog finns tillgänglig. Läs därför specialkurskatalogen noga!

Specialkurser kan sökas av studenter som uppfyller den grundläggande behörigheten om minst 135 hp obligatoriska kurser inom juristprogrammet.

Sista ansökningsdag: 15 oktober

Ansökan till specialkurser görs terminsvis och kan endast göras i Fastreg genom funktionen "Specialkursval". Ansökan är öppen under perioden 180914-181015.

 

/Utbildningskansliet