Grande finalens vinnare: Lag Cathedralis från Katedralskolan i Växjö. Bilden är ett montage av två bilder.


Finalerna i Skol-SM i juridik genomförs normalt i rättegångssalen på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Av pandemiskäl har dock de senaste två årens tävlingar fått göras upp på alternativa vis. År 2020 resulterade det i att finalen avgjordes på handlingarna. I år fick den äga rum utan publik och i ett fall med deltagande via Zoom. 

Den traditionella gemensamma middagen med prisutdelning för tävlingslagen har ej kunnat äga rum under pandemiåren.

Årets vinnare

Petite Finale avgjordes torsdagen den 16 april mellan lag från Jämtlands gymnasium, Tullinge gymnasium, Östra gymnasiet och Katedralskolan i Lund. Tävlingen kännetecknades som vanligt av god kvalitet och gediget förarbete, där till slut lag Grex Majeure från Katedralskolan i Lund stod som segrare. Förklaringen till det var stor säkerhet i rollagerandet, med på flera händer imponerande kunskaper om Toyoya-bilars bromssystem, goda juridiska kunskaper i inte minst processrätt, en synnerligen systematisk och därigenom tydlig plädering, samt en förkrossande framgång i rättegången jämfört med de givna förutsättningarna.

Grande Finale avgjordes följande dag mellan lag från Katedralskolan i Växjö, Luleå gymnasieskola, Tibble gymnasium och Mora gymnasium. Här segrade lag Cathedralis från Växjö. Bedömarna fäste sig särskilt vid de agerandes stora säkerhet i sina roller, skickliga argumentation kring avhjälpande och kontrollansvar, bevisvärdediskussion i pläderingen samt över huvud taget ett gediget och systematiskt arbete. Icke alldeles utan betydelse var att antalet begångna misstag var mycket litet.

Petite finalens vinnare: Lag Grex Majeure från Katedralskolan i Lund.


Om skol-SM i juridik

Skol-SM i juridik är en tävling mellan de gymnasieskolor i landet som har den juridiska inriktningen på ekonomprogrammet. Den genomfördes i år för tjugonde gången. 

Första steget i tävlingen är en skrivning där elevlag bestående av 5-6 personer svarar. De fyra bästa skolorna får skicka sitt bästa lag till finalen, som är ett rättegångsspel. Resultatet på skrivningen kvalificerar till final, men ger ingen bonus i själva finalen. Från samma givna förutsättningar agerar först två lag som parter, därefter de två andra. De jurister som fungerar som domare i rättegångsspelet avgör också vilket lag som varit bäst. En vinnare utkoras, men någon inbördes gradering mellan de andra görs inte – de är alla på andra plats.

När tävlingen startade 2002 fanns juristprogrammet endast på tre skolor. I år deltog dock över 150 lag från 31 skolor, från Luleå till Malmö. Den ökade tillströmningen har medfört att sedan 2014 anordnas även en final för de skolor som placerat sig på platserna 5 – 8 i skrivningen, kallad Petite Finale. Den ordinarie finalen kallas numera Grande Finale.