Förvaltningsprocesslagen är en svensk lag avsedd att reglera handläggningen i förvaltningsdomstolarna. Den instiftades år 1971. Foto: Classen Rafael / Mostphoto


Under de 50 år som har passerat har förvaltningsdomstolarnas roll i rättssamhället
förändrats i grunden. Trots det har förvaltningsprocesslagen (FPL) inte genomgått någon mer genomgripande revision. Konferensen ”FPL 50 år – Förvaltningsprocessen igår, idag och imorgon” som ska äga rum vid Stockholms universitet den 3 mars 2021 avser att behandla vad förvaltningsdomstolarnas växande roll har inneburit för tillämpning och tolkning av FPL, var lagen står idag och hur lagen bör se ut i morgon. 


Anknyter till tidskrift om förvaltningsrätt

Bakom inbjudan till konferensen står Ulrik von Essen, Jane Reichel och Henrik Wenander som alla sitter med i styrelsen, tillika redaktionen, till den svenska juridiska tidskriften Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT) samt Michaela Ribbing, tidigare redaktionssekreterare. Tidskriften FT har utgivits sedan 1938 och utkommer traditionellt med fyra häften varje år. Konferensen om FPL:s jubileum kommer dock att följas upp av ett särskilt temanummer i FT som utkommer inför hösten 2021.

– Med konferensen vill vi sätta denna viktiga lag i centrum. Oss veterligen har det inte tidigare ordnats någon motsvarande konferens och vi hoppas att den kan bli återkommande i någon form. Det vore roligt och behövligt med en plattform där Sveriges förvaltningsprocessrättsligt intresserade rättsvetare kan träffas regelbundet, säger professor Jane Reichel och jur.dr Michaela Ribbing.  


Belyses sällan i svensk rätt 

Jane Reichel och Michaela Ribbing berättar att FPL och den processrätt som tillämpas i de allmänna förvaltningsdomstolarna länge har fört en relativt undangömd tillvaro i svensk rätt, vilket bl.a. framgår av att den har ett litet utrymme på juristprogrammen och att det enbart finns begränsat med doktrin på området. De är därför särskilt glada över att så många nydisputerade forskare deltar på konferensen. En av dem är Michaela Ribbing som doktorerade år 2018 på avhandlingen ”Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken”.

Andra forskare på programmet för konferensen, som har disputerat de senaste åren med avhandlingar som behandlat förvaltningsprocessuella frågor i olika perspektiv, är Sebestian Wejedal och Agnes Hellner. Torvald Larsson disputerar i december 2020. Utöver forskare deltar även domare och en advokat.  

 

Program & anmälan

Konferensen riktar sig till såväl akademiker, domare som praktiker. Den kommer – om möjligt till följd av rådande läge – att äga rum i Aula Magna, Stockholms universitet, samt online via Zoom. Se inbjudan och preliminärt program i det bifogade dokumentet nedan.

Anmälan ska ske till reb.kerstinsdotter@juridicum.su.se senast den 8 februari 2021. Meddela gärna om du vill delta via Zoom eller, om möjligt, på plats i Aula Magna vid din anmälan.