Information från prefekten:

Ingen kurs kommer att under vårterminen genomföra examinationer på annat sätt än på distans. För närmare besked om vilka examinationsformer som gäller se respektive kurshemsida.