Observera att det för varje deltagare kommer att krävas att man anger sitt för- och efternamn för att man ska få släppas in på mötet från det digitala väntrummet.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63427432371

 

Mer information om kursen finns i den digitala utbildningskatalogen.