Kleineman tilldelas ett hedersdoktorat för sina gärningar inom särskilt skadestånds- och avtalsrätt och för hans initiativ och verksamhet inom ramen för Stockholm Centre for Commercial Law. Kleinemans vetenskapliga produktion inom särskilt skadestånds- och avtalsrätt är betydande. Doktorsavhandlingen "Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart" har blivit en nordisk klassiker inom området som har influerat rättsutvecklingen även i Finland. Kleineman promoveras till politices hedersdoktor för sina gärningar för rättsutvecklingen i Norden, särskilt inom skadestånds- och avtalsrätt.

Jan Kleineman
Jan Kleineman