Evelyn Kachaje, idag jurist vid UN Migration Agency, läste Juridicums magisterprogram i internationell kommersiell skiljedomsrätt år 2016-2017.


Forbes har nu släppt sin årliga “30 Under 30”-lista där man utser totalt 600 unga ledare och entreprenörer i en rad olika branscher. Som en av de som är med på listan för år 2021, kategori ”Social impact”, är Juridicum mycket glada att kunna presentera vår alumn Evelyn Kachaje - som prisas för hur hon bidragit till FN:s World Food Programme Youth Network bestående av över 800 unga som arbetar för att motverka svält inom de förenta nationernas världslivsmedelsprogram. 

Evelyn, som ursprungligen kommer från Malawi och är uppvuxen i Botswana, tog sin examen vid Harvard Law School och kom sedan att läsa vårt magisterprogram i internationell kommersiell skiljedomsrätt (Master of Laws in International Commercial Arbitration, ICAL) 2016-2017. Hon säger själv att tiden vid Stockholms universitet har gett henne en mycket värdefull grund i sitt nuvarande arbete som jurist vid UN Migration Agency i Schweiz:

– Stockholms universitet och ICAL-programmets internationella perspektiv har bidragit avsevärt till min nuvarande karriär inom internationell rätt. Som exempel involverade diskussioner i klassrummet alltid perspektiv från advokater med olika juridiska och kulturella bakgrunder. Detta är något som jag har tagit med mig och ständigt har i åtanke när jag närmar mig juridiska problem idag [författarens översättning].

Se Forbes lista 30 under 30: Social Impact

 

Om magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt

I mer än 15 år har Stockholm universitet erbjudit ett unikt magisterprogram i internationell kommersiell skiljedomsrätt som topprankats i internationella mätningar av magisterprogram. Under årens lopp har programmet haft studenter inskrivna från drygt 70 olika länder i världen. 
Programmet består av två kurser på 30 resp. 15 hp och avslutas med ett examensarbete inom ämnet. Den student som fullgjort utbildningen med godkända betyg, får Magisterexamen i internationell kommersiell skiljedomsrätt (60 högskolepoäng) som översätts till Master in Laws (LL.M.) (60 credits) in International Commercial Arbitration.

Läs mer om ICAL-programmet