Juridicum i media

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Juridiska institutionen
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Juridicum i media

Juridicum i media

 • Dennis Martinsson: Då föreligger nödvärn – och så mycket våld får man använda 2019-01-21 Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt, förklarar dels när en nödvärnssituation föreligger, dels vilket mått av våld som den som befinner sig i nödvärn får använda. Det är generellt svårt att ange exakt vilken våldsanvändning som är tillåten, men såväl lagstiftaren som Högsta domstolen har uttalat att nödvärnsbestämmelsen ska tolkas med en bred marginal till förmån för den tilltalade
 • Dennis Martinsson om domen som friade patienten från dråpförsök: ”Lite väl generöst tilltagen dom" 2019-01-16 Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt, kommenterar i Nerikes Allehanda ett tingsrättsfall där tingsrätten helt friade den tilltalade på grund av inbillad nödvärnsexcess som en följd av psykostillstånd efter narkotikamissbruk. Dennis Martinsson anser att domen framstår som påtagligt generös och att det finns skäl att få fallet prövat i hovrätten.
 • Här är de realistiska alternativen till ”global despoti” mot klimatkrisen 2019-01-15 Tanken på en ”klimatdespoti” som kan rädda världen från klimathotet är både naiv och verklighetsfrämmande. I själva verket finns en rad åtgärder som är verkningsfulla på både nationell och global nivå. De är fullt ­realistiska och tummar inte på demokratin, skriver professorerna Jonas Ebbesson och Andreas Duit i Dagens Nyheter.
 • Martin Ratcovich: Havsnivåhöjning, mänsklig säkerhet och folkrätt 2019-01-10 Havet stiger och kommer att fortsätta att göra det under lång tid. Havsnivåhöjning är också en fråga av växande betydelse för det internationella samfundet – fler än 70 stater är eller förväntas bli direkt drabbade. Konsekvenserna för mänsklig säkerhet förmodas bli stora. Havsnivåhöjning väcker flera folkrättsliga frågor och lyfter behovet av ökad medvetenhet, helhetstänkande och institutionella lösningar. Martin Ratcovich, doktorand i folkrätt, skriver om de folkrättsliga aspekterna av havsnivåhöjningarna i Magasinet Mänsklig Säkerhet
 • Dennis Martinsson kommenterar terroristrättegången 2019-01-10 Sveriges Radio, P1 följer den pågående rättegången om misstänkt terrorism. Dennins Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt, kommenterar rättegången för P1:s räkning.
 • Kavot Zillén: Ett ofött barn är inte ett rättssubjekt 2019-01-09 Abort får inte genomföras senare än vecka 18 utan särskilda skäl, men på grund av en feltolkning av ett ultraljud aborterades ett 30 veckor gammalt foster på Karolinska universitetssjukhuset i fjol. Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt, gör samma bedömning som åklagaren. – I detta fall har jag svårt att se ett brottsoffer i juridisk mening. I Sverige åläggs rättigheter och skyldigheter födda personer, säger hon till Dagens Nyheter.
 • Dennis Martinsson: Lagrådet – en slags vakthund för rättsstatens värden 2019-01-07 I en krönika i Nerikes Allehanda skriver Dennis Martinsson om Lagrådets funktion i rättssystemet. Under 2018 sågade Lagrådet flera lagförslag, däribland den så kallade gymnasielagen och samtyckeslagen. Dennis Martinsson förklarar att Lagrådet kan betraktas som en slags vakthund för rättsstatliga värden, men det hindrar inte att en lag som Lagrådet kritiserar inte blir verklighet. Gymnasielagen och samtyckeslagen är två exempel på det. Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt.
 • Dennis Martinsson: Svårt att definiera vad som utgör organiserad brottslighet 2019-01-07 De politiska förslagen om slopad straffreduktion för personer under 21 år skulle slå mot alla unga som begår brott och kosta staten stora summor. En annan lösning är att i stället skärpa straffen specifikt för dem som begår gängrelaterade brott, föreslår experter som utrett frågan. Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt, är tveksam till om det går att definiera vad som är organiserad brottslighet.
 • Dennis Martinsson och Tova Bennet: ”Motivet till hårdare straff tycks vara hämnd” 2019-01-07 "Det finns idag en stark politisk majoritet för hårdare straff för unga mellan 18 och 20 år. Men längre straff riskerar att ge unga en starkare kriminell identitet och leda till ökad brottslighet. Motiveringen till förändring förefaller vara vedergällning, eller hämnd. Det skriver Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet och Tova Bennet, doktorand i straffrätt vid Lunds universitet.I en debattartikel i Svenska Dagbladet.
 • Dennis Martinsson: ”Inte jättevanligt att personer åtalas för terrorbrott” 2019-01-07 Dennis Martinsson, doktor i straffrätt och universitetslektor, intervjuas av Expressen med anledning av att tre män misstänks för att ha förberett ett terrorbrott i Sverige. Dennis Martinsson förklarar bland annat vad som krävs för att fälla någon för terroristbrott och vilken bevisning som generellt krävs för en fällande dom.
 • Annelie Gunnerstad: Studenter begär omprövning utan grund 2018-12-19 Juriststudenter försöker ändra sina betyg utan grund. Förutom merjobb för examinatorerna finns risk att studenter lyckas tjata sig till ett högre betyg. - Det tar mycket resurser att hantera det här. Det upplever alla vi som är inblandade i examinationerna, säger Annelie Gunnerstad studierektor, vid Juridiska intsitutionen, Stockholms universitet, till Svenska Dagbladet.
 • Anna Christiernsson m.fl.: Skyndsamt agerande krävs för att nå havsmiljömålen 2018-12-19 Samordningen av miljö- och fiskeripolitiken har i stort sett uteblivit såväl nationellt som på EU-nivå. Ska havsmiljömålen nås och fisket kunna fortsätta på lång sikt måste Sverige agera skyndsamt, skriver Anna Christiernsson, docent i miljörätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet; Gabriel Michanek, professor i miljörätt, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet; Ulf Bergström, doktor i marinekologi, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet; Sofia Wikström samt och Henrik Svedäng, båda docenter i marinekologi, Östersjöcentrum, Stockholms universitet i Altinget.
 • Dennis Martinsson kritisk till slopad ungdomsrabatt 2018-12-17 Ungdomsreduktionsutredningen har i uppdrag att föreslå hur en slopad så kallad ungdomsrabatt skulle kunna utformas rent lagtekniskt. Den 21 december ska utredeningen presentera sina förslag. I en TT-intervju uttalar sig Dennis Martinsson kritiskt mot att slopa ungdomsrabatten. - Att man nu ska hantera unga lagöverträdare som vuxna är ur ett juridiskt perspektiv ganska kontroversiellt, eftersom det skiljer sig markant från det vi ansett gälla tills i dag, säger han till TT. Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt.
 • Anna Christiernsson m.fl.: Brister i svenskt skydd av värdefull undervattensnatur 2018-12-17 Sverige har på pappret uppnått målet att skydda tio procent av undervattensmiljön, men i praktiken finns fortfarande brister i skyddet av värdefull undervattensnatur. Det skriver Anna Christiernsson, docent i miljörätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet tillsammans med Sofia Wikström, docent i marinekologi, samt Henrik Svedäng, docent i marinekologi, båda verksamma vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
 • Haymanot Baheru om bostadshyror i P1 2018-12-05 Haymanot Baheru, doktorand i fastighetsrätt och expert på hyressättningsreglering, deltar i en diskussion om bostadsköer och krav på marknadshyror i Ekonomiekot Extra, Sveriges Radio.
 • Mårten Schultz starkt kritisk till ändrade mediegrundlagar 2018-11-15 På onsdag kommer riksdagen att rösta om vad som kan bli den farligaste grundlagsreformen i modern tid. Det är ett förslag som öppnar upp för spridande av terror på internet utan möjlighet till ingripande från rättsväsendet. Det finns fortfarande tid att ändra sig. Det skriver civilrättsprofessor Mårten Schultz i sin kolumn i Svenska dagbladet med anledning av de ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som riksdagens röstade ja till onsdagen den 14 november.
 • Mårten Schultz om samtyckesappen 2018-06-25 En försvarsadvokat har tagit fram en app med vilken man kan skapa ett kontrakt för samtycke inför samlag mot bakgrund av samtyckeslagen som träder i kraft den 1 juli. – Det går inte att utesluta att en frivillig överenskommelse som har signerats kan ha betydelse i bedömningen om ett påstått brott, säger civilrättsprofessor Mårten Schultz till Aftonbladet.
 • Dennis Martinsson kommenterar åtalet mot Akilov 2018-02-01 Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, kommenterar åtalet mot terroristmisstänkte Rakhmat Akilov för Sveriges Radio P3 och SVT Forum.
 • Jonas Ebbesson kommenterar slutförvar av kärnavfall 2018-01-30 Mark- och miljödomstolen säger nej till slutförvar av kärnavfall i Östhammar. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, kommenterar beskedet. Även Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, ger en kommentar.
 • Andrea Sundstrand om kriminalvårdens telefonsystem: "Olaglig direktupphandling" 2017-12-12 Ett inslag med Andrea Sundstrand om Kriminalvårdens upphandling av telefonsystem och dess kostnader.
 • Andrea Sundstrand: De rättar ett fel med ännu ett fel 2017-11-07 En intervju med Andrea Sundstrand om hur den kommunägda "Got Event" trotsade förvaltningsrätten och kammarrättens beslut att de inte fick teckna avtal inför EM i ridsport.
 • Dennis Martinsson förklarar reglerna om preskription vid brott 2017-08-29 Mot bakgrund av att en person nyligen har erkänt sin medverkan i Arlandarånet, som preskriberades i juli 2017, uppkommer en del frågor. I Eftermiddag i P5 Stockholm reder Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, ut varför det inte blir något straffrättsligt efterspel för den som erkänner ett brott som har preskriberats.
 • Annika Norée om rätten att stoppa tjuvar 2017-08-17 Alla som ertappar en tjuv på bar gärning har rätt att använda våld i nödvärn. Däremot får man inte gillra fällor. Annika Norée förklarar vad som gäller, och hur långt nödvärnsrätten sträcker sig.
 • Annika Norée med flera: Falskt påstå att tiggeri är förbjudet i Sverige. 2017-08-17 "Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag. Troligen är det inte bara tillåtet, utan också skyddat av internationell rätt, skriver åtta jurister och debattörer"
 • Dennis Martinsson diskuterar nödvärn 2017-08-15 Allt fler personer invänder nödvärn till sitt försvar. Det visar en undersökning som I lagens namn har gjort. I programmet intervjuas Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, om nödvärnsbestämmelsen. Han uttalar sig om nödvärn i allmänhet samt utifrån två rättsfall. Han menar bl.a. att invändningar om nödvärn ibland kan vara komplicerade att hantera i praktiken.
 • Dennis Martinsson kommenterar hovrättsdomen rörande mordet i Långshyttan 2017-06-01 Han menar att de utdömda straffen är stränga, sett till de riktlinjer som Högsta domstolen har givit i tidigare domar. Inslaget finns på nedanstående länk – och notera att inslaget med Dennis börjar ca 24 minuter in i programmet.