Med artificiell intelligens har det blivit möjligt för avancerade datorprogram att identifiera människor, vilket gjort dem mycket attraktiva för svensk polis. Men när TV4Nyheterna granskat Polismyndighetens inköp av den nya tekniken så upptäcks att man helt har struntat i att göra en upphandling, något som polisen själva motiverar med säkerhet.

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, medverkar i inslaget. Där berättar hon bland annat att polisen hade kunnat använda sig av Lagen om offentlig upphandling på försvars och säkerhetsområdet (LUFS) ifall skälet hade varit att skydda känsliga uppgifter i samband med inköpet:

- Därför har jag svårt att se att just den här grunden skulle vara tillräcklig för att köpa den här tekniken direkt av en leverantör.


Se inslaget och läs artikeln "Polisen kan ha brytit mot lagen vid teknikinköp" i TV4Nyheter från den 3 december 2020.

 

Om Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand

Andrea Sundstrand är docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling. Hon är ansvarig för specialkursen Offentlig upphandling och för två fristående onlinekurser på ämnet samt är ansvarig utgivare för Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT).

Andrea bedriver huvuddelen av sin forskning kring regelverket om offentlig upphandling. Hon ingår bl.a. i ett 6-årigt forskningsprojekt om arbetsvillkor i offentlig upphandling tillsammans med 16 andra forskare från olika lärosäten. 

Mer om Andrea Sundstrands publikationer.